ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Αλληλεγγύη Πρώτο Θέμα

Ενεργοί πολίτες της Λέσβου ψήφισμα στο Avaaz: Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης! Υπερασπιστείτε τη συνθήκη της Γενεύης

Ενεργοί πολίτες της Λέσβου, που συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ακύρωσης της Σύμβασης της Γενεύης, ανέβασαν σήμερα το πρωί στο Avaaz το παρακάτω ψήφισμα, το οποίο μπορείτε να υπογράψετε εδώ: 

Υπογράφουμε το ψήφισμα εδώ 

Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης!  

Υπερασπιστείτε τη Συνθήκη της Γενεύης.

Close the concentration camps!       

Defend the Geneva Convention.

«Αν υπήρχε θεός, θα έπρεπε να με παρακαλέσει για να τον συγχωρέσω», χάραξαν σε τοίχο του Άουσβιτς, θύματα του φασισμού.

Θύματα φασιστικών νοοτροπιών και πολιτικών υπάρχουν και σήμερα. Χρέος μας ως πολίτες, ως άνθρωποι, να μην εξαντλούμε την ευαισθησία μας καταδικάζοντας εγκλήματα του παρελθόντος, αλλά να αγωνιζόμαστε να μην ξαναγράφονται μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας.

«If there was a god, he would have to beg me to forgive him,» fascist victims wrote on a wall in Auschwitz.

Victims of fascist mentalities and policies still exist today. It is our duty as citizens, as human beings, not to exhaust our sensitivity by condemning crimes of the past, but to strive not to rewrite black pages in the history of mankind.

Ο «προσωρινός» Καρά Τεπές μπορεί να μην είναι Άουσβιτς, είναι όμως ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου οι άνθρωποι κρατούνται σε άθλιες συνθήκες, όπου τα δικαιώματά τους παραβιάζονται και η αξία της ανθρώπινης ζωής ευτελίζεται.

Συγχρόνως ετοιμάζεται ένα νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης στα ορεινά ενός νησιού του Αιγαίου, στη Λέσβο «μακριά από κατοικημένη περιοχή», σε μία προσπάθεια να εξαφανίσουν την αθλιότητα σε έναν τόπο εξορίας, όπου ελάχιστοι θα έχουν πρόσβαση.

The «temporary» Kara Tepes may not be Auschwitz, but it is a concentration camp, where people are held in miserable conditions, where their rights are violated and the value of human life is diminished.

At the same time, a new concentration camp is being prepared in the mountains of an Aegean island, on Lesvos «far from a residential area», in an effort to place misery out of sight,  in a place of exile, where few will have access.

Οι κάτοικοι των  ελληνικών νησιών, οι κάτοικοι της Ελλάδας, οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ανάγκη να διατυπώσουν ρητά την αντίθεσή τους σε τέτοιες απάνθρωπες πρακτικές. Να αποτελέσουν το ανάχωμα στην επέλαση του φασισμού.

Καλούμαστε όλοι να πάρουμε θέση απέναντι στη θηριωδία, τη βαρβαρότητα, τον μισανθρωπισμό με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση τους πρόσφυγες ενώ  οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κλείνουν  τα μάτια, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της taskforce παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση και πολιτική επιβράβευση καθώς και τον γενικό συντονισμό για το έγκλημα.

The inhabitants of the Greek islands, the inhabitants of Greece, the European citizens need to express their opposition to such inhuman practices. To become the embankment to the onslaught of fascism.

We are all called upon to take a stand against the atrocities, barbarism, and inhumanity with which the Greek government treats refugees while European governments turn a blind eye, and the European Commission, through taskforce, provides the necessary funding and political reward as well as general coordination for this crime.

Δεν υπάρχει ειρήνη στην Ευρώπη, όσο υπάρχει η δεύτερη Μόρια στον Καρά Τεπέ. Σ’αυτό το πεδίο βολής κουρελιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και ακυρώνονται οι διεθνείς συνθήκες που τα προστατεύουν. Σ’αυτό το πεδίο βολής δοκιμάζεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και σηματοδοτείται το τέλος του ανθρωπισμού.

Επικαλούμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη  δικαιοσύνη, την ελευθερία και ζητάμε το αυτονόητο για τον πολιτισμένο κόσμο: Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης άμεσα και να μεταφερθούν οι πρόσφυγες σε σπίτια ή σε αξιοπρεπείς ανοιχτές δομές μέσα στον αστικό ιστό σε όλη την Ευρώπη.

There is no peace in Europe as long as there is a second Moria in Kara Tepe. In this shooting range, human rights are being shredded and the international treaties that protect them are being annulled. In this shooting range, European culture is being tested and the end of humanity is being marked.

We invoke human dignity, justice, freedom and urge the civilized world to do the obvious: Close the concentration camps immediately and transport the refugees to homes or decent open camps within the urban areas throughout Europe.

Να εφαρμοστούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ενοχοποιούν την Ελλάδα για βασανιστήρια στους εγκλωβισμένους πρόσφυγες-μετανάστες

Πολιτισμός είναι η προστασία και  η ουσιαστική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πραγματική αλληλεγγύη στους πρόσφυγες σήμερα, είναι η υπεράσπιση της Συνθήκης της Γενεύης.

Η φωνή αυτής της Αλληλεγγύης πρέπει ν” ακουστεί!

Δυναμώστε τη φωνή!

Implement the convictions by the European Court of Human Rights incriminating Greece for the torturing of stranded refugee-migrants

Culture is the protection and effective implementation of human rights. What constitutes true solidarity with refugees today is the defense of the Geneva Convention.

This voice of Solidarity must be heard!

Raise your voice!

 

Υπογράφουμε το ψήφισμα εδώ