ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Αλληλεγγύη

Το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) “UniverSSE 2017”, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Ιουνίου στην Αθήνα.Ποικίλα κοινωνικά εγχειρήματα και πειραματισμοί παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί ένα ανοικτό και πολύμορφο οικοσύστημα υπό συνεχή διαμόρφωση και επέκταση.

Στόχος του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, ήταν η διερεύνηση  της δυνατότητας δικτύωσης των υφιστάμενων και των υπό συγκρότηση συλλογικοτήτων που πιστεύουν στον συνεργατισμό, δρουν συλλογικά και επιδιώκουν τον κοινωνικό μετασχηματισμό αντιστεκόμενοι στους «ρεαλισμούς», στην κατάθλιψη, στην απογοήτευση και στην απαισιοδοξία που δυστυχώς είναι κυρίαρχες και αδρανοποιούν και παγώνουν την οπτιμιστική οπτική των πραγμάτων που κινητοποιεί τη δράση.

Το δίκτυο-ομπρέλα οργανώσεων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας λειτούργησε. Έδωσε την ευκαιρία σε ομάδες από όλη την Ευρώπη να ανταλλάξουν εμπειρίες και, σε κάποιες περιπτώσεις, να επαναπροσδιορίσουν τακτικές και τρόπους προσέγγισης. Οι παρουσιάσεις των πεπραγμένων των Κοινωνικών και Αλληλέγγυων σχημάτων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν πολλές. Σε κάποιες αναγνώριζες τις εμπειρίες σου και άκουγες τους δικούς σου προβληματισμούς.

Η «Αλληλεγγύη για Όλους» είχε επίσης μια πολύ καλή παρουσία, με παρουσίαση του έργου της αλλά και προτάσεις για το μέλλον.

Εκεί που θα ήθελα ιδιαιτέρως να σταθώ, αποτιμώντας ως πολύ επιτυχημένη την όλη διοργάνωση, είναι στις προτάσεις για τα Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που έχει αποφασιστεί να λειτουργήσουν σε όλη την Χώρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι, παρά τη μεγάλη κινητικότητα που έχει σημειωθεί κατά την περίοδο της κρίσης, η ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής:

• Η μικρή κρίσιμη μάζα των φορέων Κ.Αλ.Ο: ο  αντικειμενικά ενιαίος χώρος των φορέων Κ.Αλ.Ο διασπάται σε υπο-μονάδες.

• Η κακή φήμη συγκεκριμένων υπο-μονάδων (συνεταιρισμοί που καταρρέουν μέσα στην κρίση).

• Ο χαμηλός βαθμός αυτοθέσμισης του χώρου των φορέων Κ.Αλ.Ο που οδηγεί σε χαμηλό επίπεδο δικτύωσης, συνεργασίας και οργάνωσης σε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.

• Τέλος, η απουσία μηχανισμών εκπαίδευσης και υποστήριξης, ιδιαίτερα των μελών των υπό ίδρυση φορέων Κ.Αλ.Ο., με αποτέλεσμα την απώλεια εμπιστοσύνης από τους πολίτες στην μόνη –ίσως- δυνατότητα ανακούφισής τους από την κρίση.

Έτσι λοιπόν, τα υπό σύσταση Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας θα επιδιώξουν (αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες  υποστηρικτικές θεματικές τους):

• Να ευαισθητοποιούν και να ενημερώνουν το κοινό.

• Να ενημερώνουν και να πληροφορούν για θέματα δημιουργίας φορέων Κ.Αλ.Ο., για ζητήματα ενδιαφέροντος των πολιτών, για προγράμματα χρηματοδότησης κ.α.

• Να εντοπίζουν ανάγκες που άπτονται της εκπαίδευσης και της κατάρτισης τόσο των μελών των φορέων Κ.Αλ.Ο, όσο και των πολιτών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτούς.

• Να ενδυναμώνουν και να υποστηρίζουν άτομα και ομάδες.

• Να υποστηρίζουν την δικτύωση μεταξύ των φορέων.

• Να λειτουργήσουν ως υπηρεσίες «θερμοκοιτίδας» φιλοξενώντας συναντήσεις ομάδων.

• Να τηρούν τέλος το τοπικό μητρώο των φορέων Κ.Αλ.Ο.