ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Πολιτική

Βαγγέλης Αποστόλου: «Προετοιμασία για τα ζητήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της νέας προγραμματικής περιόδου».

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι προκλήσεις, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2021 είναι σημαντικές και επείγουσες, απαιτούν δε υψηλό συντονισμό ενεργειών και έγκαιρη λήψη αποφάσεων, γεγονός που προϋποθέτει ότι η νέα πολιτική του ηγεσία θα επιληφθεί άμεσα των κρίσιμων θεμάτων, χωρίς καθυστερήσεις και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα προβλήματα και τις προσδοκίες του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Επειδή πέραν των επιπτώσεων της πανδημίας και των ιδιαίτερα επιζήμιων φυσικών καταστροφών στο εισόδημα και τη παραγωγή των Ελλήνων αγροτών πρέπει να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και σε ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με:

1) Την κατάρτιση και διαβούλευση του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην ΕΕ έως το τέλος του έτους,

2) Την οριστικοποίηση του πλαισίου χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων για τη διετία 2021-2022, με τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των δικαιωμάτων στήριξης καθώς και την προοπτική τους στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2023 και

3) Το προγραμματισμό για την κατανομή και τη δέσμευση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης των πρόσθετων κοινοτικών πόρων που διατέθηκαν στη χώρα μας για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, ύψους 1,6 δις περίπου, από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης.

 Ερωτάται ο κος Υπουργός:

 Ποια προετοιμασία και ποιος συντονισμός έχει γίνει από πλευράς του Υπουργείου ώστε να διασφαλίσει τις δυνατότητες εκείνες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πραγματικές και μεγάλες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας;