ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Πολιτική

Γ. Πάλλης για υπόθεση Τσουβελεκάκη: “Γιατί είναι ακόμα στη δουλειά της ενώ έχει καταδικαστεί αμετάκλητα;”

Το απόγευμα της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου, ο Bουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Λέσβου Γιώργος Πάλλης κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς την Υπουργό Τουρισμού με θέμα «Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Βορείου Αιγαίου».

O Βουλευτής ρωτά την Υπουργό σχετικά με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πειθαρχικές διαδικασίες εις βάρος δημόσιας υπαλλήλου η οποία, ενώ έχει καταδικαστεί σε α’ και β’ βαθμό για παράβαση καθήκοντος κατά τη θητεία της σε δημόσιο αξίωμα, εξακολουθεί να υπηρετεί στην ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου.

Σημειώνουμε ότι η ερώτηση αφορά την υπόθεση της πρώην αντινομάρχη Τσουβελεκάκη Μαρίας, που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε πρώτο βαθμό με την υπ’ αριθμ. 495/2013 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης και σε δεύτερο βαθμό με την 121/2016 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου καθότι στις 11-05-2009, ως αντινομάρχης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας της, τα οποία της είχαν εκχωρηθεί δυνάμει της Α.Π.: 1519/531/28-01-2009 απόφασης Νομάρχη Λέσβου, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον (στο σύζυγό της) παράνομο περιουσιακό όφελος.

Το κείμενο της ερώτησης

Θέμα: «Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Βορείου Αιγαίου»

Η Τσουβελεκάκη Μαρία, δημόσιος υπάλληλος, καταδικάστηκε αμετάκλητα σε πρώτο βαθμό με την υπ’ αριθμ. 495/2013 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης και σε δεύτερο βαθμό με την 121/2016 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου καθότι στις 11-05-2009, ως αντινομάρχης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας της, τα οποία της είχαν εκχωρηθεί δυνάμει της Α.Π.: 1519/531/28-01-2009 απόφασης Νομάρχη Λέσβου, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον (στο σύζυγό της) παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σε όλο το χρονικό διάστημα από την τέλεση του αδικήματος μέχρι και σήμερα, η εν λόγω υπάλληλος εργάζεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, η οποία με την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179 Α΄) μεταφέρθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-η υπάλληλος καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος σε πρώτο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης (2013) και σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου (2016),

-σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 6 του Ν. 3528/2007: «Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του υπαλλήλου… Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ως άνω ενημέρωση τους να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου»,

-σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 του Ν. 3528/2007, ως πειθαρχικό παράπτωμα νοείται μεταξύ άλλων: «γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους»,

-σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 του Ν. 3528/2007: «Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή» και

-σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1.κδ του Ν. 3528/2007: «η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος…» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο αρμόδιος προϊστάμενος της υπαλλήλου και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα;
  • Έχει κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία από τον πειθαρχικώς προϊστάμενο της υπαλλήλου;
  • Εάν όχι, έχει αποφανθεί αιτιολογημένα για τη μη πειθαρχική δίωξη σε βάρος της υπαλλήλου;
  • Σε περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι κατά το νόμο ενέργειες από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, θα διερευνηθεί η ευθύνη του για παράλειψη τέλεσης των καθηκόντων του;