ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Πολιτική

Κομισιόν κατά Κεραμέως, για “εθνική προπαγάνδα” στα σχολεία

ΑΘΗΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

«Τον Μάιο του 2018, το Συμβούλιο τη Ευρώπης εξέδωσε συστάσεις για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας. Τα κράτη-μέλη παροτρύνθηκαν να εφαρμόζουν προοδευτικό κλίμα στην τάξη, προάγοντας ανεκτικές στάσεις και να ενθαρρύνουν την κριτική κατανόηση των κυριότερων εξελίξεων στην ιστορία. Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν επίσης τη δέσμευση να προωθήσουν τη γνώση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τις πολιτικές της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία και την «καλλιέργεια εθνικής συνείδησης» στους μαθητές. 

Η απάντηση της Επιτροπής έρχεται μετά από σχετικές ερωτήσεις του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, προς την Κομισιόν, ο οποίος είχε επισημάνει πως οι δηλώσεις της υπουργού ότι η εκμάθηση της ιστορίας «δεν πρέπει να έχει χαρακτήρα κοινωνιολογικό, αλλά να αναπτύσσει την εθνική συνείδηση», αντίκεινται στα ευρωπαϊκά ιδεώδη.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής είχε εγείρει και το ζήτημα της διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία, υπενθυμίζοντας απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την οποία «με τη διδασκαλία των θρησκευτικών πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης» και ότι «το μάθημα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους χριστιανούς μαθητές».  

Ο κος Κούλογλου είχε τονίσει πως «αυτή η απόφαση αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και αποτελεί διάκριση σε βάρος των μαθητών που ακολουθούν άλλα θρησκευτικά δόγματα και για τους οποίους δε διασφαλίζεται η εκμάθηση των Θρησκευτικών», καθώς και πως έτσι δεν προστατεύεται ούτε η θρησκευτική ελευθερία, ούτε τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων μαθητών.

«Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται, δυνάμει του άρθρου 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η Κομισιόν τονίζει επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί και με το ζήτημα της αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού «σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, τα δεδομένα που αποκαλύπτουν θρησκευτικές πεποιθήσεις, ανήκουν σε ειδική κατηγορία δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων απαγορεύεται».