ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Πολιτική

«Υπόθεση ΑΕΝΑΛ – Lesvoshop»: Μια «καυτή πατάτα» που δεν την αγγίζει κανείς

Αλλη μια ερώτηση κατέθεσε η περιφερειακή σύμβουλος Μ. Νικολάρα, σχετικά με την υπόθεση της ΑΕΝΑΛ και του Lesvoshop, που αρκετά χρόνια μετά το κλείσιμο του, ακόμα δεν έχει εκκαθαριστεί και δεν έχουν αναζητηθεί τυχόν ευθύνες για την κατάσταση που περιήλθε αυτό το εγχείρημα της (τότε) νομαρχίας Λέσβου.

Οπως είναι γνωστό, μετά τις γνωστές περιπέτειες τους, τόσο  η εταιρεία όσο και τα καταστήματα Lesvoshop ποτέ ουσιαστικά δεν περιήλθαν στην δικαιοδοσία της περιφέρειας (κάτι που έπρεπε να γίνει «αυτόματα» με βάση τις διατάξεις του Καλλικράτη) με αποτέλεσμα ουσιαστικά από τότε να υπάρχει σκοτάδι, όσον αφορά τις αιτίες που τα οδήγησαν στην πλήρη απαξία και τελικά κλείσιμό τους.

Φαίνεται δε, ότι αυτή η υπόθεση αποτελεί καυτή πατάτα, τόσο για την προηγούμενη όσο και για την νυν περιφερειακή αρχή, οι οποίες αποφεύγουν «σαν το διάολο το λιβάνι» να ασχοληθούν με την υπόθεση!

Η ερώτηση της Μαρίας Νικολάρα

Μετά την καθυστέρηση δύο χρόνων και ενώ ήταν γνωστό από τον Ιανουάριο του 2015 ότι η εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ δεν μπορούσε να συνεχιστεί, γιατί δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι εκκαθαριστές, το Π.Σ στις 8/6/2016 αποφάσισε τη συνέχιση της εκκαθάρισης για δύο χρόνια (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ αριθ. 54706/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3325/Β/30-12-2011), το οποίο ορίζει ότι η εκκαθάριση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρία έτη από την ημερομηνία έναρξής της, ενώ για την συνέχιση αυτής πέραν της τριετίας και μέχρι πέντε έτη συνολικά, απαιτείται απόφαση του Π.Σ) και εξουσιοδότησε  την  Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη την διεξαγωγή πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης της ( Α.Ε.Ν.Α.Λ. ) από δύο ορκωτούς ελεγκτές για ένα έτος, προϋπολογισμού 24.000€ πλέον ΦΠΑ, µε δυνατότητα παράτασης της νέας σύµβασης.

– Κατά την ίδια συνεδρίαση του Π.Σ  είχαμε θέσει πολλά ερωτήματα  και είχαμε προτείνει την άµεση ανάληψη πρωτοβουλιών προς πάσα κατεύθυνση , για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εξουσιοδότηση του πρόεδρου του Π.Σ για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών αυτών.

Τι έγινε από τις 8/6/16 ;

Στις 19/8/16 ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή εισήγηση ( δυόμιση μήνες αργότερα), α) για την έγκριση της διάθεσης πίστωσης 24.000 πλέον ΦΠΑ (συνολικά 29.760 ευρώ) για το συγκεκριμένο σκοπό και β) για την  έγκριση των όρων  της πρόσκλησης ανοιχτού Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  χωρίς όμως να περιλαμβάνονται στην εισήγηση η πρόσκληση και  οι όροι της.

Θεωρώντας  ότι είναι ουσιαστικό στοιχείο της  διαδικασίας εκκαθάρισης -που είχε ξεκινήσει πριν  χρόνια- να γνωρίζουμε τους όρους της πρόσκλησης, ζήτησα το θέµα να περιοριστεί µόνο στην 1η παράγραφο της εισήγησης και να συζητηθεί η έγκριση των όρων άμεσα σε επόμενη συνεδρίαση , με την προϋπόθεση να τους έχουµε στη διάθεσή µας .Κατόπιν τούτων  η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε  ομόφωνα:

(1) τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης και 2. Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρο Βαλσαµίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη ∆ιοικητικών- Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΠΒ Αιγαίου, κ. Χρύσανθο Αργυρίου για κάθε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια κατ’ αρμοδιότητα.

 Κατόπιν τούτων ερωτώνται η κ. Περιφερειάρχης και οι εξουσιοδοτηθέντες  Αντιπεριφερειάρχες

1.-Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση με τον ανοιχτό Πρόχειρο Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ; Η αλλαγή του νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολογία δεδομένου ότι ισχύει από 8/8/16 ,ενώ το θέμα εισήχθη στην Οικονομική Επιτροπή στις 19/8/16(δηλαδή μετά την αλλαγή του νόμου). Άλλωστε   η Π.Β.Αιγαίου δημοπρατεί έργα και μελέτες   σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, από τις αρχές του προηγούμενου Νοέμβρη, κάτι που θα μπορούσε να είχε κάνει και για  την περίπτωση αυτή. Απλά πέρασαν άπρακτα άλλοι επτά μήνες  ;  Πότε συμπληρώνεται η πενταετία που προβλέπει η παραπάνω απόφαση;

2 .-Σκοπεύετε να αναλάβετε  άλλες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση, όπως είχαμε ζητήσει; Υπάρχει βούληση ή η Περιφερειακή Αρχή κινείται με τη λογική ‘’απλά να περνάει ο καιρός’’;