ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Τόπος

Η ΛΗΜΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΑΡΚΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ,ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

Η σημερινή ενεργειακή κρίση, αναδεικνύει την αναγκαιότητα τηςμετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα ως όρος βιωσιμότητας της κοινωνίας μας.

Η εμπειρία τριών ετών μας απέδειξε ότι δεν μπορεί να την αφήσουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που βασική προτεραιότητα έχει την εξυπηρέτηση λίγων συμφερόντων σε αντίθεση με τις ανάγκες της χώρας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό αποκτά μείζονα σημασία η κυβερνητική αλλαγή στη χώρα μας και μία προοδευτική κυβέρνηση που θα στοχεύσει και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλέστερο μέλλον με ποιοτικό περιβάλλον.

Για τον​ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι προτεραιότητα η Ελλάδα να κερδίσει το στοίχημα της κλιματικής ουδετερότητας, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή και τη δίκαιη μετάβαση. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους προτείνουμε:

 • Ενεργειακές μεταρρυθμίσεις με προδιαγραφές για προστασία της βιοποικιλότητας, του τοπίου, των οικοσυστημάτων, με ειδική αντιμετώπιση για ευαίσθητους χώρους όπως τα νησιά, τα ψηλά βουνά,κλπ,  
 • Κίνητρα για τις μικρές επενδύσεις σε ΑΠΕ και την αυτοπαραγωγή/αυτοκατανάλωση. Θεσμοθέτηση ρήτρας ώστε το 50% των αδειών ΑΠΕ να κατανέμεται δεσμευτικά σε ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες,
 • Να προχωρήσουν οι πολύ καθυστερημένες παρεμβάσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για κατοικίες, δημόσια κτίρια και  για την επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη Λήμνο, απαιτείται να προσεγγίσουμε το θέμα της ενεργειακής μετάβασης με βάση τις αρχές της αναλογικότητας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και του νησιωτικού τοπίου, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Δεδομένα (τα στοιχεία παραγωγής από το Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής ΔΕΔΔΗΕ Αύγουστος 2021)

 • 2028/2029 : πρόβλεψη διασύνδεσης Βορείου Αιγαίου
 • Εγκατεστημένη ισχύς του ΗΣ Λήμνου : 26,15 MW
 • Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στη Λήμνο : 4,93 MW

Στρατηγική και σχέδιο δίκαιης ενεργειακής μετάβασης για Λήμνο

 • Παραμονή της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο με άμεση στροφή προς τις ΑΠΕ και τις νέες ενεργειακές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της χωρίς απώλεια του κοινωνικού της χαρακτήρα.
 • Διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων στον ΗΣ Λήμνου εφόσον αυτός πρόκειται να καταργηθεί.
 • Οι ΑΠΕ που πρόκειται να εγκατασταθούν στη Λήμνο πρέπει να εξυπηρετούν τις ακόλουθες αρχές :
 • (α) κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού,
 • (β) αναλογικότητα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, (γ) συμβατότητα με τη διατήρηση της καλής κατάστασης διατήρησης του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο ιδιαίτερο τοπίο της Λήμνου,
 • (δ) δίκαιη ενεργειακή μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στην πρόσβαση στην ενέργεια.
 • Παραγωγή́ ενέργειας μέσω μικρών μονάδων ΑΠΕ από ενεργειακές κοινότητες (μελέτη σκοπιμότητας, διαβούλευση, κλπ) με συμμετοχή τουΔήμου, ώστε τα οφέλη να διαχέονται ευρύτερα.
 • Στήριξη μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων,  θεσμικών διευκολύνσεων και άλλων κινήτρων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων (ενίσχυση της αυτοπαραγωγής με πρόβλεψη ενεργειακού συμψηφισμού, κλπ), ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές,
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις και δημοτικούς χώρους (εξοικονόμηση ενέργειας για τον οδοφωτισμό, εφαρμογή́ συστημάτων τηλεματικής διαχείρισης, ενεργειακές αναβαθμίσεις με ΑΠΕ σε αντλιοστάσια, δεξαμενές και ενεργοβόρες εγκαταστάσεις κλπ),
 • Ολοκλήρωση της ανάπτυξης ψηφιακών δημόσιων/δημοτικών υπηρεσιών ώστε οι πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε υπηρεσίες.

Να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή με πυξίδα τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό.

«Δικαιοσύνη είναι το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, κάθε παιδιού που γεννιέται σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, να ζει σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

Σεβασμός είναι το ελάχιστο καθήκον μας απέναντι στη φύση, όσο όμως και απέναντι στις επόμενες γενιές, στις γενιές που έρχονται»

(Αλέξης Τσίπρας, 3/6/2021)

.