ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Κράτα τα κλειδιά,κράτα τα γερά . Απάντηση της «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ», στη Δημοτική Αρχή για την προσπάθεια απαγόρευσης συγκεντρώσεων στην Πλατεία Σαπφούς

Με πρόσχημα την καλλιτεχνίαν (ευρέθησαν εις αποθήκας τινάς, περικεφαλαίαι, σάνδαλοι, περικνημιδαι και πτηνά ξεπουπουλιασμένα από την τεσσαρακονταετήν πολυκαιρίαν ινα χρησιμεύσουσι δια εκδηλώσεις αναπτερώσεως του φρονήματος των Μυτιληναίων) ίνα ικανοποιήσωσι περίγυρον (μικρά ομάς Νοσταλγών) που χειροκροτώσι και αποθεώνωσι ευάρεστους ενεργείας μας, εις facebook. 

Εξ’ αυτού του λόγου από της έκτης πρωινής της σήμερον και έως της έκτης πρωινής της αύριον και καθ’ εκάστην, απαγορεύεται η κυκλοφορία και αι λαϊκαί συγκεντρώσεις εις στην πλατείαν Σαπφούς, ιδιαζόντως εκείναι που διεγείρουν πολίτας ή εγείρουν ανόμους διαμαρτυρίας δια τον εμπαιγμόν Δημοτικής Αρχής και Κυβερνήσεως εις το προσφυγικόν ζήτημα. 

Απαγορεύεται η διέλευσις εκ της πλατείας και των συμμετεχόντων εις γεγονότα καταλύσεως δημοσίας τάξεως, οποία εκτυλήχθησαν εις τοποθεσίας Καράβαν και εωσφορόρεμαν. 

Και ερωτώσι :

Ποίον προσφυγικόν;;;

Αυτό που θα λύνατε ντε !!!

Και θα αδειάζατε το νησί ντε!!!

Και θα κλείνατε και την Μόριαν ντε!!! 

Ευχόμεθα να μην κατακλεισθώμεν από νέας συγνώμας, αφού ως γνωστόν εκάστη αποτελεί….

Για την ανεξάρτητη Δημοτική παράταξη Μυτιλήνης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

Αστυρακάκης Κωνσταντίνος

Κατζανός Γεώργιος

Ψωμάς Ατσίδης Θεόδωρος