ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Με ποιο δικαίωμα παραβιάζεται η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά τις προσλήψεις για την αποκομιδή και την καθαριότητα!!!!!

Στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4/11/2019 «ήρθε» για συζήτηση με εισήγηση του Αντιδημάρχου οικονομικών κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη, το παρακάτω θέμα:

« Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών για χρονικό διάστημα δύο μηνών» Η έκτακτη πρόσληψη προσωπικού αφορούσε στην υπηρεσία αποκομιδής και καθαριότητας.

Μιλάμε για να καταλαβαινόμαστε για αυτό που ο κόσμος λέει με μια λέξη «Διμηνίτες»

Μια σχέση εργασίας πολύ επισφαλή και άδικη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την ίδια την αποτελεσματικότητα της εργασίας.

Μια σχέση εργασίας όμως που δίνει πολλές δυνατότητες για ρουσφετάκια «εξυπηρετήσεις» και πελατειακές σχέσεις.

Για το λόγο αυτό εκφράσαμε την επιφύλαξη μας στο Δημοτικό συμβούλιο για να πάρουμε την απάντηση πως είναι ο μόνος τρόπος για να ανακουφίσουμε άμεσα τους καημένους τους εργαζόμενους που όπως μας είπε ο κ. Κατσαβέλλης ούτε τις άδειες τους δεν μπορούν να πάρουν και που εργάζονται με ένα άτομο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου παρόλου που οι κανόνες ασφάλειας απαιτούν δύο.

Είχαμε επισκεφτεί την προεκλογική περίοδο τους εργαζόμενους και είχαμε δει πραγματικά τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες δουλεύουν.

Αποφασίσαμε λοιπόν να ψηφίσουμε υπέρ αυτών των προσλήψεων που θα ανακούφιζαν έστω και για λίγο τους εργαζόμενους δηλώνοντας όμως πως αμέσως μετά την πρόσληψή τους θα ζητούσαμε να μάθουμε αν βρίσκονται στην υπηρεσία για την οποία προσλήφθηκαν

Πιστοί στην υπόσχεσή μας μόλις αναρτήθηκαν τα ονόματα στη διαύγεια κάναμε μια μικρή έρευνα!!

Ακούστε λοιπόν!!!! Από τα 20 άτομα που προσελήφθηκαν για να ανακουφίσουν όπως μας είπε ο κ. Κατσαβέλλης τους καημένους τους εργαζόμενους μόνο 6 βρίσκονται στην καθαριότητα και αποκομιδή (4 εργάτες καθαριότητας και 2 οδηγοί) Οι υπόλοιποι 14 «ανακουφίζουν» κάποιους άλλους!!!!

Επισκεφτήκαμε αμέσως σήμερα στις 2:00 το Δημαρχείο και ζητήσαμε από τον κ. Στρατή Δαγκλή Αντιδήμαρχο καθαριότητας να μας πει που βρίσκονται οι 14 άλλοι προσληφθέντες.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο πήγαμε στον κ. Κουντουρέλλη. Όλοι ήθελαν να μας εξυπηρετήσουν αλλά κανένας δεν ήξερε να μας πει που βρίσκονται οι άλλοι 14 προσληφθέντες αυτοί που θα ανακούφιζαν όπως είπαμε τους εργαζόμενους της καθαριότητας,!!!!!

Μας είπαν: «δίκιο έχετε αλλά δεν ξέρουμε!!!»

Εμείς όμως ξέρουμε και σας λέμε!!!!!!!

Βρίσκονται στο γραφείο του κ. Κατσαβέλλη στο Δημοτικό θέατρο στο κλειστό γυμναστήριο σε διάφορα άλλα γραφεία αλλά όχι στην καθαριότητα!!!!!

Και ρωτάμε!!!

 • Με ποιο δικαίωμα παραβιάζουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 4/11/2019 που ανέφερε συγκεκριμένα:

«Λαμβάνοντας υπόψη :

 • το πραγματικό γεγονός της συνταξιοδότησης προσωπικού,
 • τη λήξη συμβάσεων οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας
 • το γεγονός ότι ο Δήμος Μυτιλήνης προήλθε εκ διάσπασης (Ν. 4600/2019) με συνέπεια τη μείωση του εργατικού δυναμικού καθαριότητας
 • την τεράστια υγειονομική επιβάρυνση λόγω αυξανόμενων εισροών προσφύγων-μεταναστών που απαιτεί επιπρόσθετα δρομολόγια και επιπλέον προσωπικό
 • την επερχόμενη χειμερινή περίοδο όπου λόγω καιρικών συνθηκών απαιτούνται έγκαιροι καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων- σ’ όλο το εύρος του Δήμου Μυτιλήνης-από πάσης φύσεως φερτών και άλλων υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα
 • το γεγονός ότι βάσει σχετικής έκθεσης του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου τα απορριμματοφόρα της Δ/νσης Καθαριότητας δεν είναι επανδρωμένα με τον επιβαλλόμενο αριθμό προσωπικού,

υφίσταται επιτακτική ανάγκη για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το οποίο θα συνδράμει στο έργο της καθαριότητας, που άπτεται της δημόσιας υγείας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα που θα επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών προτείνουμε την πρόσληψη εκτάκτου εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Οδηγός Απορριμματοφόρου 3 2 μήνες
2 Εργάτες Καθαριότητας 17 2 μήνες

Οι προσληπτέοι θα απασχοληθούν σύμφωνα με τις ανάγκες καθαριότητας και λόγω τις φύσεως της εργασίας προτείνουμε την εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού από 1/9/2019 έως 31/12/2019 έτους 2019 του Δήμου Μυτιλήνης:

 1. 20.6041 : Τακτικές αποδοχές
 2. 20.6054.0001 : Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού.»

 • Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιούν ανταποδοτικά τέλη για να πληρώνουν εργαζόμενους που ενώ έχουν προσληφθεί για να προσφέρουν εργασίες καθαριότητας προσφέρουν εργασίες γραφείων.
 • Τι έχει να πει και να κάνει η επιθεώρηση εργασίας για τη συγκεκριμένη περίπτωση; Ο εργαζόμενος που «βάζει» βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα μπορεί να εργάζεται σε γραφεία;

Και τι έχουν να πουν ο κ. Δαγκλής ο κ. Κατσαβέλλης και ο Δήμαρχος κ. Κύτελης για τους εργαζόμενους καθαριότητας που παρόλο που προσλήφτηκαν 20 άτομα για να ανακουφιστούν, όπως είπαμε οι εργαζόμενοι αυτοί, ακόμα δεν μπορούν να πάρουν τις άδειες που δικαιούνται και ακόμα δουλεύουν με ένα εργαζόμενο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου;;;;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ανδρεαδέλλη Βασιλική

Ζερβού Μαρία

Μαλλιαρός Δημήτρης

Χιωτέλλη Εριφύλη