ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Πάλι δεν πρόλαβαν!!!

Αλλά αυτό δεν αποτελεί είδηση. Η είδηση θα ήταν να προλάβαιναν!

Σε μια εποχή  που το δημόσιο  χρήμα είναι τόσο πολύτιμο για το Δήμο μας, μιας και σύμφωνα με τα λεγόμενα της  ίδιας της δημοτικής αρχής είναι πολλές οι ανάγκες που έχουν προκύψει  και λόγω της διάσπασης του ενιαίου Δήμου Λέσβου, η Δημοτική αρχή  δεν πρόλαβε να υποβάλει μελέτες για την απορρόφηση του 1.000.0000 ευρώ που δόθηκε στο Δήμο Μυτιλήνης  ως έκτακτη επιχορήγηση, επειδή ήταν ανάμεσα στους Δήμους που προήλθαν από διάσπαση!

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε με το υπ. αριθμ. 64789/18-09-2019 έγγραφό  πως επιχορηγεί το Δήμο Μυτιλήνης με 1.000.000 ευρώ

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο:

«Επιλέξιμες δαπάνες είναι κάθε είδους δαπάνη που αφορά την κατασκευή, βελτίωση καισυντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση τηςποιότητας ζωής, χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω, προμήθεια μηχανολογικούεξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και την κατασκευή, βελτίωση και συντήρησηδιοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών και χρηματοδότηση μελετώντων ανωτέρω.»

Στο ίδιο δε έγγραφο αναφέρεται πως:

 «Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2020.»

Μέχρι σήμερα και ενώ έχουν περάσει 27  ημέρες από τη λήξη της προθεσμία της υποβολής αιτημάτων, κανένα αίτημα δεν έχει υποβληθεί από το Δήμο Μυτιλήνης.

Που βρισκόμαστε λοιπόν τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα; Θα αγωνιούμε και θα ευελπιστούμε για μια παράταση μήπως προλάβουμε;

Έχει υποβληθεί αίτημα παράτασης από τη Δημοτική αρχή;

Έχει δοθεί εγγράφως κάποια παράταση;

Και ενώ το 1.000.0000 περιμένει αναξιοποίητο, αν δεν έχει ήδη χαθεί, ήρθε σήμερα 27/04/2020 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέμα γιαέγκριση διενέργειας διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας με χρηματοδοτική μίσθωση(leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» συνολικού προϋπολογισμού: 1.250.000,00 με Φ.Π.Α., ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Και ρωτάμε:

Γιατί αφού η ανάγκη για προμήθεια οχημάτων καθαριότητας είναι τόσο επιτακτική δεν μερίμνησε η Δημοτική αρχή να καταθέσει αίτημα  αγοράς τους από την έκτακτη επιχορήγηση του 1.000.000;

Γιατί άφησε να παρέλθει η προθεσμία της 31ης Μαρτίου.

Γιατί επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου ενώ θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα για άλλες ανάγκες του Δήμου;

Μήπως είναι καιρός πια  9 μήνες από την ανάληψης των καθηκόντων της η Δημοτική αρχή να βρει τρόπο να προγραμματίζει και να προλαβαίνει!!!!

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΓΤΡΗΣ

ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ