ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Τόπος

Πληρωμές καθηγητών ενισχυτικής: Απορίες που ζητούν απαντήσεις

Περίεργα πράγματα φαίνεται να συμβαίνουν με την υπόθεση της πληρωμής των  εκπαιδευτικών της ενισχυτικής διδασκαλίας στο νησί.

Την υπόθεση ανέδειξε τοπική καθημερινή εφημερίδα και αυτό που γράφτηκε είναι ότι ¨ένας διευθυντής σχολείου που ήταν υπεύθυνος του προγράμματος αρνήθηκε να υπογράψει για την πληρωμή τους τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα να «μπλοκάρει» συνολικά την πληρωμή των εκπαιδευτικών της ενισχυτικής διδασκαλίας στη Λέσβο, για το μήνα αυτό»

Σε σημερινό (Τετάρτη) άρθρο, η ίδια εφημερίδα δίνει συνέχεια στην υπόθεση, μετά μάλιστα και από σχετική ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με την οποία, η εφημερίδα εξηγεί, ότι το πρόβλημα «ξεκινά από το Γυμνάσιο Αγρας, όπου ο διευθυντής του σχολείου που είχε ορισθεί υπεύθυνος του προγράμματος – όπως προβλέπεται από το Νόμο – αρνήθηκε να αποδεχτεί την ευθύνη» (δηλαδή του ορισμού του ως υπεύθυνου του προγράμματος)

Μάλιστα, όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα, τον Δεκέμβριο, λόγω των γιορτών, «ανέλαβε ο κ. Καπιτωάς (σημ. Διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) να υπογράψει για να καταβληθεί ο μισθός, κάτι όμως που δεν μπορεί να το κάνει για δεύτερο μήνα, αφού κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος σε περίπτωση ελέγχου»

Επειδή, όπως είναι λογικό, από το «ο υπεύθυνος του προγράμματος αρνήθηκε να υπογράψει για την πληρωμή τους τον Ιανουάριο», μέχρι το «ο διευθυντής του σχολείου που είχε ορισθεί υπεύθυνος του προγράμματος – όπως προβλέπεται από το Νόμο – αρνήθηκε να αποδεχτεί την ευθύνη  (του προγράμματος), υπάρχει μια τεράστια απόσταση, ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ έψαξαν λίγο παραπάνω το σχετικό θέμα και από εδώ ξεκινούν «τα περίεργα».

Τι ψάξαμε, τι βρήκαμε και τι μάθαμε…

Αρχικά βρήκαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με την οποία ορίζονται οι υπεύθυνοι της ενισχυτικής διδασκαλίας στο νησί μας. Το έγγραφο έχει ημερομηνία 28/11/2017

diagyeia-apofaseis-orsimou

Μέσα στα ονόματα, υπάρχει και αυτό του διευθυντή του Γυμνασίου της Αγρας,  ο οποίος ορίζεται ώς «υπεύθυνος του προγράμματος»

Ρωτήσαμε και μάθαμε, ότι δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος εκπαιδευτικός να αποδεχτεί μια θέση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μάλιστα «θέση ευθύνης». Άλλωστε, για αυτόν ακριβώς το λόγο, στο σχετικό ΦΕΚ, προβλέπεται η σειρά «προτεραιότητας» για την κάλυψη αυτής της θέσης που είναι η παρακάτω:

 α) ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε.,  β) οι Διευθυντές/ντριες των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές/ τριες είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Α.Ε., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές/τριες, γ) ο/η υπο- διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε.,  δ) οι υποδιευθυντές/ντριες αντίστοιχα με την περίπτω- ση. Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος/η καθηγητής/τρια. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρωτήσαμε και μάθαμε, ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής που ορίσθηκε από το γυμνάσιο της Αγρας, στις 8-12-2017, απέστειλε έγγραφό, στην  ΔΙΔΕ Λέσβου  με την οποία δηλώνει ότι έχει σοβαρούς λόγους κωλύματος και δεν δέχεται να αναλάβει ως υπεύθυνος ΣΚΑΕ

Ψάξαμε και βρήκαμε, ότι παρ΄όλα αυτά, στις 12/12/2017, αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ «σύμβαση έργου«, μεταξύ του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μιχαήλ Καπιωτά και το εν΄ λόγω καθηγητή, με την οποία ο «πρώτος αναθέτει στον δεύτερο» τα καθήκοντα που έχει ο υπεύθυνος του προγράμματος (αυτά δηλαδή που ο καθηγητής επικαλούταν ότι είχε σοβαρούς λόγους να αναλάβει)

ΡΠΗΒ4653ΠΣ-ΧΨΘ

Ρωτήσαμε και μάθαμε, ότι «ο δεύτερος των συμβαλλόμενων» ισχυρίζεται οτι δεν υπέγραψε ποτέ το σχέδιο της Σύμβασης  Έργου που θα έπρεπε να έχει υπογραφεί πριν την ανάρτηση της στο πρόγραμμα Διαύγεια

….και τα περίεργα

Από εδώ αρχίζουν τα …περίεργα, στα οποία κάποιος θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις:

  1. Ρωτήθηκε ή έστω εκδήλωσε ποτέ το ενδιαφέρον του ο συγκεκριμένος καθηγητής, προκειμένου να αναλάβει Υπεύθυνος ΣΚΑΕ;
  2. Ελήφθει υπόψη και πώς, η επιστολή που, ο συγκεκρίμενος, απέστειλε προς την ΔΙΔΕ, στις 8/12/2017 και με την οποία δήλωνε ότι δεν δέχεται να αναλάβει αυτή την ευθύνη;
  3. Εφόσον ο συγκεκριμένος καθηγητής, είχε αρνηθεί την συγκεκριμένη θέση (που είχε όλο το δικαίωμα να το κάνει), τελικά υπέγραψε ή όχι την σύμβαση έργου που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

Σε δηλώσεις του, στην εφημερίδα τα Νέα της Λέσβου (07/02/2017) ο κ. Καπιωτάς (Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αναφέρει τα παρακάτω: «Ο ορισμένος υπεύθυνος του προγράμματος διευθυντής του Γυμνασίου Αγρας, δεν υπογράφει τη σύμβαση«. Αυτό προφανώς δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα 3 αλλά ταυτόχρονα βάζει και μερικά  επιπλέον ερώτηματα:

  1.  Αν δεν την υπέγραψε, πώς αυτή η σύμβαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όταν είναι γνωστό ότι προκειμένου να αναρτηθεί θα πρέπει να έχει «την υπογραφή όλων των μερών»;
  2. Γιατί, εφόσον ο «διευθυντής του Γυμνασίου Αγρας» δεν δεχόταν την θέση (ήδη από τις 8/12) δεν κινήθηκαν έγκαιρα οι διαδικασίες τοποθέτησης άλλου (με βάση τις σχετικές «προτεραιότητες») αλλά έπρεπε να φτάσουμε «να πληρωθεί ο μισθός των καθηγητών τον Δεκέμβρη», ουσιαστικά, όμως «άρπα κόλα» και να έχει «κολλήσει το σύστημα» τον Φλεβάρη;