ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

ΠΥΞΙΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: Τρίτη 24/11/20 στις 18:30 μ.μ. διαδικτυακή συνέντευξη τύπου(LIVE)

Σας προσκαλούμε να συνδεθείτε σήμερα, Τρίτη 24/11/20 στις 18:30 μ.μ. στην διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει η παράταξή μας, για να παρουσιάσουμε  τις προτάσεις μας (ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) για τον προγραμματισμό των έργων στον Δήμο Μυτιλήνης, και το θέμα της κατ’ εξακολούθηση και δια αλληλογραφίας διεξαγωγής των δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Μυτιλήνης.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://us02web.zoom.us/j/88154715631?pwd=YUZlL1JYVXFnbkhmb0FMUmplVUxydz09

 

 

 

Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου

Από την πρώτη στιγμή, είχαμε προτρέψει τη δημοτική αρχή, να προχωρήσει, τόσο  στην υλοποίηση των έργων που παραμένουν σε εκκρεμότητα ή κληρονόμησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όσο και στις διαδικασίες σχεδιασμού των νέων έργων και παρεμβάσεων που θα ενταχθούν, τόσο στην νέα προγραμματική περίοδο, όσο και στην ενδιάμεση κατάσταση (2021 -2023) του Φιλόδημος, το  οποίο αργότερα μετονομάστηκε και μετεξελίχθηκε σε «Αντώνης Τρίτσης».

Επιπλέον, από την αρχή της νέας κρίσης, την είχαμε προτρέψει να αξιοποιήσει την περίοδο του καλοκαιριού, έτσι ώστε να προετοιμάσει και να ωριμάσει μια σειρά από άμεσες παρεμβάσεις, που από την μια πλευρά θα καλυτερεύουν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων του δήμου μας και από την άλλη θα συμβάλλουν άμεσα στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Όπως άλλωστε έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, για εμάς, οι ιεραρχήσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, θα πρέπει να βασίζονται ακριβώς στο παραπάνω κριτήριο: Να ικανοποιούν δηλαδή ταυτόχρονα την ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης της ζωής των κατοίκων του δήμου μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα τα μέγιστα στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Δεν έχουμε καθαρή εικόνα, για το σημείο που βρίσκεται σήμερα ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων, ούτε για το αμέσως επόμενο διάστημα, ούτε και βραχυ-μεσοπρόθεσμα.

Θέλουμε όμως να πιστεύουμε, γιατί το θεωρούμε αυτονόητο, ότι η δημοτική αρχή αντιλαμβάνεται και έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για τα παρακάτω:

Α) Την μεγάλη σημασία που έχει για τους δημότες μας, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση, μιας σειράς έργων που παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Β) Την ανάγκη αξιοποίησης των πόρων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Όχι μόνο γιατί μπορούν, αυτοί οι πόροι, να ικανοποιήσουν τα κριτήρια που θέσαμε προηγουμένως, αλλά και γιατί, τα έργα που εντάσσονται σε αυτό, είναι άμεσης έγκρισης και υλοποίησης, μέχρι και το 2023.

Ουσιαστικά δηλαδή, με τα έργα που θα ενταχθούν στο «Αντώνης Τρίτσης» (σε συνδυασμό βέβαια με αυτά που κληρονομήσαμε από την προηγουμένη αρχή) ολοκληρώνουμε τα έργα της τετραετίας αυτής της δημοτικής αρχής, ενώ ταυτόχρονα στο ίδιο διάστημα, μπορούμε να προετοιμαζόμαστε, ωριμάζοντας τα έργα που θα ενταχθούν στην νέα προγραμματική περίοδο.

Γ) Την ανάγκη προετοιμασίας, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο ωρίμανσης για την νέα προγραμματική περίοδο, που ουσιαστικά, θα διαμορφώσει το μέλλον του δήμου μας, από τη στιγμή που μιλάμε για μία περίοδο που θα μας πάει μέχρι το 2030!

Με βάση την παραπάνω λογική, καταθέτουμε σήμερα τις προτάσεις μας, για ένα πλαίσιο παρεμβάσεων της δημοτικής αρχής, που δεν είναι ανταγωνιστικός, αλλά έρχεται να συμπληρώσει τον προγραμματισμό που, λογικά, έχει ο δήμος Μυτιλήνης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, που φιλοδοξούν να απορροφήσουν πόρους από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», πατάνε στην φιλοσοφία που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και στην μέγιστη συμβολή στην απασχόληση και ταυτόχρονα προετοιμάζουν τον δήμο μας, για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Οι άξονες των προτάσεών μας

Οι προτάσεις μας εντάσσονται στους άξονες:Πολιτισμός, Εκπαίδευση -Ποιότητα ζωήςκαι Αθλητισμός,Παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιίακαι αξιοποιούν τους πόρους του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», από το οποίο άλλωστε θα πρέπει να αιτηθούμε και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις.

Ειδικότερα για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που δίνει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»σημειώνουμε τα παρακάτω.

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περιλαμβάνει 14 προσκλήσεις που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα έργων που μπορεί να υλοποιήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε όμως ρεαλιστές και δεν θα ισχυριστούμε πως ο Δήμος Μυτιλήνης σήμερα μπορεί να καταθέσει προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις. Επιλέγουμε όμως κάποιες από αυτές που θεωρούμε πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη του τόπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλως των κατοίκων του Δήμου Μυτιλήνης. Δεν ισχυριζόμαστε πως η πρόταση αυτή είναι η μόνη που μπορεί να υπάρξει αλλά την καταθέτουμε ως βάση εργασίας, υπηρετώντας την αντίληψή μας για δημιουργική αντιπολίτευση προς όφελος του τόπου.

Έτσι ξεκινάμε με την:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5

Αγροτική οδοποιία:

Το έργο αφορά το σύνολο του Δήμου Μυτιλήνης και περιλαμβάνει:

Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων που αφορούν τη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπέλασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του «ΑντώνηςΤριτσης», είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωσή τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι δυνατή η χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου από το Δήμο με ίδια μέσα.

Σημειώνουμε ότι στη συγκεκριμένη πρόσκληση του προγράμματος, ο δήμος μας, μπορεί να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης που θα  μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ), ενώ επιπλέον είναι επιλέξιμες και οι παρακάτω δαπάνες:

-Η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.

-Επιλέξιμη είναι η κάλυψη Διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου  στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να εκχωρήσουν την αρμοδιότητα Φορέα υλοποίησης σε άλλον. Η κάλυψη αυτή του Διοικητικού κόστους δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του συγκεκριμένου υποέργου.

-Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον απαιτείται.

-Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται.

Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο ανάγκη έχει κάθε δημοτική ενότητα του Δήμου Μυτιλήνης από την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και πόσο αναπτυξιακό μπορεί να αποδειχτεί αυτό το έργο αφού η δύσκολη πρόσβαση στις αγροτικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του τόπου είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα των παραγωγών μας και ταυτόχρονα κάτι που ανεβάζει το κόστος του παραγόμενου προϊόντος και κάνει την παραγωγή ασύμφορη οικονομικά.

Χάσαμε την προηγούμενη φορά μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» την ευκαιρία, ας μην την χάσουμε και τώρα!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Στην πρόσκληση αυτή μπορούμε να εντάξουμε τη χρηματοδότηση έργων που ακουμπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων και αναγκών των πολιτών του τόπου μας μιας και αφορούν στον  πολιτισμό  την ποιότητα ζωής και την εκπαίδευση.

Ειδικότερα:

Πολιτισμός:

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς.

Εμείς δεν είμαστε που παραπονιόμαστε πως η Δημοτική αρχή δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του Δήμου; Να λοιπόν η ευκαιρία!

ΟΜΑΔΑ Α

 Η πρόσκληση 7 χρηματοδοτεί την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων που βρίσκονται εντός οικισμού. Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την κοινωνική ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης/οικισμού.

Αλήθεια πόσα τέτοια μας έρχονται στο νου! Υπάρχουν σε κάθε δημοτική ενότητα τέτοια κτήρια (όπως παράδειγμα κλειστά σχολεία) που κινδυνεύουν να γκρεμιστούν ενώ θα μπορούσαν να επισκευαστούν και να στεγάσουν πολιτιστικά σωματεία εκθεσιακούς-μουσειακούς χώρους.

Θα μπορούσε εδώ να ενταχθεί ηανάδειξη του κτηρίου των φυλακών της Λαγκάδας, σε χώρο μνήμης και παραγωγής πολιτισμού, συμπληρώνοντας το δίκτυο ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών της πόλης το αρχοντικό Νιάνια, η αξιοποίηση της διατηρητέας κατοικίας επί της οδού Μπιζανίου αριθμός 18. Κτίσματος γνωστού ως «αρχοντικό Βοστάνη» στην πλατεία του Αι Γιάννη του Αρμένη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το κτίριο της πυροσβεστικήςκαι τόσα άλλα που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια προσεκτική μελέτη της καταγραφής ακινήτων του Δήμου Μυτιλήνης αλλά και από προτάσεις που μπορούμε και πρέπει να ζητήσουμε από κάθε δημοτική ενότητα.

Αγιάσος

Θα μπορούσε να είναι π.χ. το Παλιό  ελαιοτριβείο Αγιάσου;

Πλωμάρι

Θα μπορούσε να είναι το βιομηχανικό κτήριο EssoPappas που προοριζόταν για ναυτικό μουσείο ή το κτήριο της κοινότητας Παλαιοχωρίου;

Γέρα

Θα μπορούσε να είναι π.χ. στη Γέρα το κλειστό σχολείο του Μεσαγρού που θα μπορούσε να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα της δημόσιας βιβλιοθήκης.

Θα μπορούσαμε ακόμα να εντάξουμε με βάση  την επιλεξιμότητα όπως αυτή περιγράφεται στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης (ΟΜΑΔΑ Α) «Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτίρια που ένα μικρό ποσοστό τους έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το σύνολό του» την επέκταση και την επισκευή κάποιων πολιτιστικών κέντρων που χρόνια τώρα  αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω έλλειψης κονδυλίων συντήρησης.

Εκπαίδευση-ποιότητα ζωής

ΟΜΑΔΑ Γ

Οι ανάγκες του Δήμου μας σε βελτίωση της κτηριακής υποδομής της σχολικής στέγης είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι μας πιστεύουμε.

Έτσι θεωρούμε πολύ σημαντική την αξιοποίηση της συγκεκριμένης πρόσκλησης για «ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ειδικών σχολείων, καθώς επίσης και δημοτικών εστιών, μαθητών, σπουδαστών κ.λ.π.»

Σημειώνουμε εδώ πως τα έργα αφορούν στα σχολικά κτίρια αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο των σχολικών μονάδων. Αντιλαμβανόμαστε πιστεύω πως με τόσα προβλήματα που έχουμε ιδιαίτερα στη στέγαση της προσχολικής αγωγής αλλά και  γενικότερα στη σχολική στέγη στο Δήμο μας καταντάει σχεδόν απαγορευτική η μη ένταξή μας σε αυτό το πρόγραμμα αν θέλουμε να έχουμε την επόμενη τετραετία προοπτική βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Σημειώνουμε, ότι σε αυτή την πρόσκληση ο δήμος μας, μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης, η οποία εκτός από την παραπάνω παρέμβαση, θα μπορεί να προβλέπει και την ανέγερση του Ειδικού σχολείου Μυτιλήνης

ΟΜΑΔΑ Β

Τέλος σχετικά με την πρόσκληση 7 θα θέλαμε να σημειώσουμε ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο πουν περιγράφεται στην ΟΜΑΔΑ Β της πρόσκλησης και αφορά στη δυνατότητα κατασκευής-ανέγερσης νέων δημαρχιακών κτιρίων.

Χρόνια ακούμε να καταγράφεται αυτή η ανάγκη και για χρόνια ξοδεύονται πολλά χρήματα στην πληρωμή ενοικίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες είναι και διασκορπισμένες σε όλη την πόλη με  ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Με δεδομένο πως επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά γης σε ποσοστό 15% του σχετικού κύριου υποέργου, μήπως είναι μοναδική ευκαιρία να βάλουμε τα θεμέλια μιας τέτοιας προοπτικής;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

Τέλος θα αναφερθούμε στις δυνατότητες που περιγράφονται στην πρόσκληση 10 και ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε στην δυνατότητασε

α)«Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € (προ ΦΠΑ)και περιλαμβάνει:

1) Συντήρηση, επισκευή, βελτίωση, διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά αναφέρονται: ανοιχτά κολυμβητήρια δήμων, ανοιχτές υποδομές άθλησης δημοτικών σταδίων, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, ταρτάν στίβου, εξωτερικά αποδυτήρια, παιδικές χαρές, εξωτερικοί χώροι θεραπευτικής ιππασίας κ.α.) καθώς και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

2) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά συναφείς παρεμβάσεις με τις ανωτέρω δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των χρηστών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, ήτοι ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικώνοδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης κ.α.

3) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας κ.α.

(β) Δύο υποέργα που θα αφορούν σε «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων».

1) Κάθε είδους ενέργεια που αφορά τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: βαψίματα, ελαιοχρωματισμοί, επισκευές, προμήθεια εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, συντηρήσεις ή αντικαταστάσεις των κιγκλιδωμάτων, κατασκευή σκιάστρων, συντήρηση μεταλλικού στεγάστρου, εργασίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση σωληνώσεων και καλοριφέρ, παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου (π.χ. γήπεδα μπάσκετ, συνθετικοί τάπητες, προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες άθλησης και ψυχαγωγίας των μαθητών), αντικατάσταση υλικών αντικεραυνικής προστασίας, ανελκυστήρες, αναβατόρια ΑμΕΑ, κλπ.

2) Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση (κατά περίπτωση) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

3) Επίσης, κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου, χώρων υγιεινής ΑμΕΑ, παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι διαγραμμίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος, εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης, έξυπνοι σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας, προσβασιμότητας ΑμΕΑκτλ) κ.α.

(γ) Ένα (1) υποέργο στην Ομάδα που αφορά σε «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης», που θα περιλαμβάνει

α) Στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων υποδομών/ράμπας για αυτόνομη πρόσβαση, τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης των ΑμΕΑ και των άλλων ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (υπερήλικες, τραυματίες, έγκυοι κ.α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

β) Επικουρικά της ανωτέρω υποδομής δύναται η τοποθέτηση μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.

γ) Στο πλαίσιο τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τόσο παράλληλα όσο και κάθετα της ακτής, διαστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν δύο (2) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 60.000 € (προ ΦΠΑ), αντίστοιχα εάν οι παρεμβάσεις αφορούν σε μία (1) περιοχή, το ανώτατο ποσό είναι 30.000 € (προ ΦΠΑ).

Επισημαίνουμε, ότι εάν οι υπηρεσίες του δήμου μας δεν έχουν τη δυνατότητα της σχετικής προετοιμασίας των φακέλων, επιλέξιμη στο πρόγραμμα είναι και η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.

Διαβάζοντας κάποιος όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ότι η ένταξη μας σε αυτό το πρόγραμμα ύψους 40.000.000 εκ. ευρώ μπορεί να δώσει λύση σε χρονίζοντα προβλήματα σε κάθε δημοτική ενότητα, σε κάθε κοινότητα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής κυρίως  των κατοίκων του τόπου μας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, μαθητών, αθλούμενωνκ.λ.π.

Ωρίμανση έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο

Μια από τις αιτιολογίες που η δημοτική αρχή προβάλλει, στις αιτιάσεις και τις παρατηρήσεις μας, σχετικά με την παραγωγή νέων μελετών, προτάσεων κλπ, είναι ότι ο δήμος μας, δεν διαθέτει το κατάλληλο ή επαρκές προσωπικό προκειμένου να προχωρήσει έγκαιρα στις σχετικές διαδικασίες ωρίμανσης έργων, τα οποία θα ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα/προκλήσεις.

Στα πλαίσια των προσκλήσεων του «Αντώνης Τρίτσης», υπάρχει και σχετική πρόσκληση για την «ωρίμανση έργων» εν όψη της νέας προγραμματικής περιόδου. Με βάση αυτή την πρόσκληση, ο Δήμος Μυτιλήνης, μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση που φτάνει μέχρι και 500.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος ωρίμανσης έργων, με ανάθεσή των εργασιών (με όλες τις νόμιμες διαδικασίες φυσικά) σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Εφόσον οι δικαιολογίες της δημοτικής αρχής έχουν βάση, τότε δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί να μην υποβάλλει σχετική πρόταση στην συγκεκριμένη πρόσκληση.

Έτσι, στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης για την ωρίμανση μελετών, προτείνουμε να αιτηθούμε την χρηματοδότηση μελετών, προκειμένου ο δήμος μας, να αποκτήσει ολοκληρωμένες και έτοιμες προς υλοποίησηπολιτικές στα παρακάτω πεδία:

Α) Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),

Β) Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],

Γ) Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού).

 

Όπως βλέπετε η πρότασή μας για τις προτάσεις που θα πρέπει να υποβληθούν για το προγραμματισμό έργων της Δημοτικής αρχής είναι «απολύτως συντηρητική» όσον αφορά τον αριθμό των προτάσεων-προσκλήσεων για τι έχουνε αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στις υπηρεσίες του Δήμου με την μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την αδιαφορία της κυβέρνησης για την ανάγκη νέων γενναίων προσλήψεων. Όμως θεωρούμε πως αν σήμερα δεν ανταποκριθούμε στην ανάγκη ένταξης έστω αυτών των λίγων προτάσεων θα στερήσουμε τον τόπο μας από κάθε δυνατότητα αναπτυξιακής προοπτικής και βελτίωσης. Η Δημοτική Αρχή του δήμου Μυτιλήνης εκτός των άλλων πρέπει να έχει ως γνώμονα το υψηλό ποσοστό της ανεργίας που προβλέπεται για την περιοχή μας στα επόμενα χρόνια και να σκέφτεται πως είναι καθήκον της να κάνει το αδύνατο  δυνατό για την διασφάλιση έργων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας τα επόμενα τέσσερα χρόνια και η υλοποίηση τέτοιων έργων ως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω δίνει τέτοιες δυνατότητες. Η έλλειψη δυνατότητας εκπόνησης μελετών που συχνά επικαλείται η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να βελτιωθεί με την πρόσληψη εξωτερικών μελετητών αλλά να θυμίσουμε στη Δημοτική αρχή πως είναι επιλέξιμη δαπάνη και στο νέο ΕΣΠΑ.

Καταθέτουμε αυτή την πρόταση ως κείμενο προβληματισμού και συζήτησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες προτάσεις και άποψη για άλλες προτεραιότητες, σεβαστό και αποδεκτό. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν δικαιούμαστε να καθυστερούμε άλλο.  Το Δημοτικό Συμβούλιο κάποια στιγμή πρέπει να παίξει το ρόλο του. Δεν είναι διακοσμητικό όργανο. Πρέπει να συζητήσει σοβαρά και να πάρει αποφάσεις

Ελπίζουμε λόγω πανδημίας να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων (31/12/2020) και να προλάβουμε έστω και την τελευταία στιγμή.

Είμαστε στη διάθεση κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε συζήτηση και διευκρίνιση αλλά θέλουμε επίσης να τονίσουμε πως και τα κοινοτικά συμβούλια πρέπει να ασκήσουν εποικοδομητική πίεση στη Δημοτική Αρχή ώστε να υπάρξει προγραμματισμός και διαβούλευση με τα Κοινοτικά  Συμβούλια στη κατεύθυνση αυτή.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ