ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Τόπος

Σημαντική ενίσχυση της συγκοινωνίας μεταξύ των νησιών μας με την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας για τις άγονες γραμμές

agoni
Στην προκήρυξη υπάρχει η πρόβλεψη για σύνδεση του Αγ. Ευστρατίου με την Λήμνο και τη Μυτιλήνη, 3 φορές την εβδομάδα

«Παρών» δηλώνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που για πρώτη φορά έρχεται να βάλει πλάτη στις ανάγκες ενδοσυγκοινωνίας των νησιών μας.

Μέσα από την προκήρυξη 93 άγονων γραμμών το Υπουργείο έρχεται να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό της ανυπαρξίας δρομολογίων μεταξύ των νησιών αλλά και της σύνδεσης μικρών νησιών όπως ο Αγ. Ευστράτιος με τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

Οι συμβάσεις σύμφωνα με την προκήρυξη αφορούν την περίοδο από 1 Νοεμβρίου 2016 έως 31 Οκτωβρίου 2017 ενώ έχουν διάρκεια τριών ετών.  Στην προκήρυξη υπάρχει η πρόβλεψη για σύνδεση του Αγ. Ευστρατίου με την Λήμνο και τη Μυτιλήνη, 3 φορές την εβδομάδα, ως ακολούθως:

ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή :

Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ” όλη της διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου υφίσταται η υποχρέωση επέκτασης του από/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.

Α. Ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο (κλειστού τύπου).
Β. Το πλοίο να πληρεί κατ” ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Να έχει μεταφορική ικανότητα 300 (χειμώνα) – 450 (θέρους) επιβατών.
(β) Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ.
(γ) Να έχει ολικό μήκος 100 μ.
(δ) Να διαθέτει εκατό (100) κλίνες.

 

Οι γραμμές που επιδοτούνται

 1. ΚΥΜΗ – ΣΙΓΡΙ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τηδιάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 2. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΄Η (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΣΤΑ – ΨΑΡΑ – ΣΙΓΡΙ Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή ως ακολούθως:Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ” όλη της διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου υφίσταται η υποχρέωση επέκτασης του από/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.
 4. ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ” όλη της διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου υφίσταται η υποχρέωση επέκτασης του από/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.
 5. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή ως ακολούθως:Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 12/06 έως 10/09.
 6. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 7. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή ως ακολούθως: Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 8. ΚΥΜΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΒΟΛΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗκαι επιστροφή ως ακολούθως: Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 9. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή ως ακολούθως:Τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.Για την εκτέλεση του ως άνω δρομολογίου καθ” όλη της διάρκεια της δρομολογιακής περιόδουυφίσταται η υποχρέωση επέκτασης του από/προς τον λιμένα Πειραιά ή Λαύριο.
 10. ΚΥΜΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΜΑΝΤΟΥΔΙ – ΣΚΥΡΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα από 15/06 έως 13/09.
 11. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ και επιστροφή ως ακολούθως:  Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 12/06 έως 10/09.
 12. ΛΑΥΡΙΟ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και επιστροφή ως ακολούθως:Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 13. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου .
 14. ΒΟΛΟΣ – ΣΚΥΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 15. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.
 16. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΛΑΥΡΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ – και επιστροφή ως ακολούθως:Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου μευποχρέωση προσέγγισης μία (01) φορά την εβδομάδα στο λιμένα ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ.
 17. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως: Ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα και τρία (03) δρομολόγια την εβδομάδα κατά τη θερινή περίοδο (από 15/06 έως 15/09).
 18. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΚΑΒΑΛΑ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ και επιστροφή ως ακολούθως: Τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα καθ” όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου

 Δείτε εδώ την αναλυτική προκύρηξη