ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Συμπαράταξη Πολιτών: O Ιαματικός Τουρισμός και ο Τουρισμός Ευεξίας έχουν τις προοπτικές να γίνουν ένας από τους πυλώνες του τουρισμού στο Β.Αιγαίο

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παρατάξεων του ΠΣ (Σπιλάνης Γ., Νύκτας Ν., Αδαμίδης Κ., Καρασάββας Ν., Σταμούλος Στ., Αργυρούδη Γ., Μπουρνιάς Π), εκπροσώπων τοπικών φορέων (Καρρά Κ., Μανωλέλλης Χρ. Κονταξοπούλου Κ.) και υπηρεσιακών παραγόντων έγινε η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας που συστήθηκε πρόσφατα μετά από πρόταση της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ που αποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Γ.Σπιλάνης παρουσίασε το σκεπτικό λειτουργείας της Επιτροπής που εστιάζεται σε δύο επίπεδα:

  • Το πρώτο αφορά κατά προτεραιότητα την νομιμοποίηση της λειτουργίας των υφιστάμενων πηγών και εγκαταστάσεων σε ότι αφορά την αναγνώριση του πόρου και το ειδικό σήμα λειτουργίας και τα παρεμφερή θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (πχ. κριτήρια διανομής ιαματικών φυσικών πόρων, καθορισμό ζώνης προστασίας φυσικού πόρου), την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη προβολή των δυνατοτήτων τους.
  • Το δεύτερο αφορά την ένταξη των αναβαθμισμένων πηγών σε ένα ευρύτερο σχέδιο Θερμαλισμού και Τουρισμού Ευεξίας σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις που συνδέουν την λουτροθεραπεία και την θαλασσοθεραπεία με κάθε φύσης και έντασης δραστηριότητες στην ύπαιθρο και την τοπική γαστρονομία, αλλά και γνώσης της πολικής ζωής και του πολιτισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να δημιουργηθούν με τοπική πρωτοβουλία «οικοσυστημάτων» που να περιλαμβάνουν εκπροσώπους τοπικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών ώστε να ωριμάσουν το σχετικό τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να τύχει χρηματοδότησης ως ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στο νέο ΕΣΠΑ.

Αμεσος στόχος της πρώτης δέσμης ενεργειών είναι:

  • από τη μια πλευρά να υποστηριχθούν οι ιδιοκτήτες των πηγών να ολοκληρώσουν την αδειοδότηση, να γίνουν μελέτες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων όπου χρειάζεται και να ολοκληρωθούν οι ήδη υπάρχουσες και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για χρηματοδότηση τους, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στον τρόπο που ο κάθε φορέας έχει αποφασίσει να εκμεταλλευτεί την περιουσία του.
  • Από την άλλη πλευρά να υπάρξει ολοκληρωμένη εισήγηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά σε ότι αφορά της μικρής κλίμακας πηγές της ΠΒΑ και τα υφιστάμενα κτίρια που πιθανά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές που προβλέπει η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (ΥΑ 2704/22-2-18/ΦΕΚ Β’603) σε συνεργασία και με τους πανελλήνιους φορείς που ασχολούνται με το θέμα (Παρέμβαση κας Καρρά και κ.Αδαμίδη)

Με δεδομένο ότι υπάρχει διαφορετική κατάσταση σε κάθε περίπτωση, θα γίνουν συναντήσεις σε κάθε νησί με τους αρμόδιους φορείς ώστε να υπάρξει η σωστή καταγραφή της παρούσας κατάστασης. Σε ότι αφορά τη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών, ο Πρόεδρος είχε αποστείλει στους συμμετέχοντες σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Τουρισμού.

Συμφωνήθηκε ότι μέχρι το τέλος Γενάρη θα έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές σε κάθε νησί ώστε να συζητηθεί στην Επιτροπή η δέσμη των επόμενων ενεργειών. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι έγινε η πρώτη συνάντηση στη Χίο, όπου ζητήθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τουρισμού (κ.Βεργίνα) να οργανώσει συνάντηση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Στη συνάντηση ήταν ακόμη ο αντιδήμαρχος Β.Χίου, ο Πρόεδρος του ΤΣ Λεπτοπόδων-Αγιασμάτων, ο Πρόεδρος και η Διευθύντρια της ΔΙΚΕΧ που είναι το νομικό πρόσωπο του Δήμου στο οποίο ανήκει το υδροθεραπευτήριο και εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ Θέρμαι Αγιασμάτων που υποστηρίζουν την λειτουργία του. Επίσης έγινε επαφή με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών επισκευής του κτιρίου ώστε να υπάρξει ένταξη τους στο τρέχον ΕΣΠΑ μετά από σχετική συνεννόηση με τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την πηγή ΣΑΡΛΙΤΖΑ (με τη συμμετοχή των κκ. Μανωλέλλη και Καρασάβα) δεδομένου του γεγονότος ότι η πηγή αυτή αλλά και η περιοχή του πρώην ξενοδοχείου που ανήκουν στον ΕΦΚΑ έχουν παραχωρηθεί στην ΠΒΑ για εκμετάλλευση για περίοδο 25 ετών εφόσον όμως υπάρξει λειτουργία των λουτρών. Διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις σε ότι αφορά τη λειτουργία των λουτρών γεγονός που κινδυνεύει να οδηγήσει στην διακοπή της παραχώρησης και συζητήθηκε να υπάρξει από την μια πλευρά συνάντηση με την επιτροπή διαχείρισης της σχετικής προγραμματικής συμφωνίας για συνολική ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υλοποίησης της σύμβασης καθώς και υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση της άμεσης εκπόνησης τοπογραφικού σχεδίου από το τεχνικό πρόγραμμα της ΠΒΑ (εκτιμώμενο ύψος 8.000€) ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση του πόρου και την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την επισκευή των λουτροπηγών.

Με αφορμή την παρέμβαση του κ.Σταμούλου σχετικά με το συνέδριο για τον Ιαματικό Τουρισμό που είχε οργανώσει ο Δήμος Ικαρίας το 2016 ζητήθηκε και από άλλα μέλη της Επιτροπής το θέμα της συγκέντρωσης και αξιοποίησης όλων των σχετικών μελετών.

Σε ότι αφορά την ανάδειξη των ιαματικών πόρων και την ανάγκη εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της ΠΒΑ (Γ.Αργυρούδη) αποφασίστηκε να υπάρξει συγκρότηση Επιτροπής-Ομάδας υποστήριξης ανά νησί που θα δημιουργήσει το σχετικό «οικοσύστημα» που είναι απαραίτητο για να αλλάξει η λογική της διαχείρισης των πηγών από διοικητικό-γραφειοκρατικό θέμα μεταξύ Υπουργείου- Δήμου σε θέμα της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξης των νησιών. Ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία αυτοδίκαια θα συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές- να συμβάλουν στον εντοπισμό των ατόμων που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τοπικά στη κατεύθυνση αυτή.

Τέλος αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συναντήσεων σε όλα τα νησιά.