ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Καταγράφουμε τις μέρες να περνούν και τη περιφερειακή αρχή να συμπεριφέρεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε ότι αφορά στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης που έχει ξεκινήσει εξ αιτίας της πανδημίας με αποτέλεσμα οι φορείς να στέλνουν τις προτάσεις τους στο πρωθυπουργικό γραφείο για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Οπως διαπιστώσαμε όλοι, τόσο με τα θέματα του προηγούμενου ΠΣ όσο και με θέματα του αυριανού, αυτή η πρακτική συνεχίζεται. Για το λόγο αυτό ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ στείλαμε επιστολή προς όλους τους περιφερειακούς συμβούλους αύριο προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης πρόταση για σύσταση επιτροπών που θα επεξεργαστούν τις προτάσεις των φορέων και θα ζητήσουμε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης. Και εκεί ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του.

Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, με δημόσιες τοποθετήσεις μας εντός και εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο γεγονός ότι απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο, αλλά και τη θεματολογία του Περιφερειακού Συμβουλίου οι συζητήσεις για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και το αν αξιοποιούνται και πως οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι που βρίσκονται στα ταμεία της Περιφέρειας.

Πρόσφατα εξ αιτίας της επερχόμενης οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας από τον κορωναϊό, τοποθετηθήκαμε για την ανάγκη να γίνει συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον τουρισμό, τον τομέα που θα θιγεί περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της οικονομίας. Μάλιστα για το θέμα αυτό σας καταθέσαμε προτάσεις τις οποίες,αφού εμπλουτίσαμε μέσα από τις επαφές μας με τους φορείς του τουρισμού, επανακαταθέτουμε.

Με έκπληξη μας διαπιστώνουμε ότι στην ημερήσια διάταξη του ερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έχετε προβλέψει μια τέτοια συζήτηση έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τόσο τις προτάσεις που πρέπει να υποβάλουμε στη Κυβέρνηση, όσο και το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για το σκοπό αυτό.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί προτείνουμε:

Α) Να συσταθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 29.4.2020 γνωμοδοτικές επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν.4555/18 για τα θέματα τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και επιχειρηματικότητας εν γένει, και απασχόλησης. Οι Επιτροπές αυτές που αποτελούνται από εκπροσώπους των περιφερειακών παρατάξεων, εκπροσώπους των επαγγελματικών τάξεων και υπηρεσιακούς παράγοντες θα πρέπει να κληθούν να υποβάλουν εντός 10ημέρου προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα αφορούν τόσο προτάσεις προς τη κυβέρνηση όσο και προτάσεις δράσης της περιφερειακής αρχής. Προκειμένου να συγκληθεί Περιφερειακό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό για να συζητήσει επ’ αυτών και να πάρει αποφάσεις για την στήριξη της κοινωνίας των νησιών μας

Οι επιτροπές αυτές θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά τη παράδοση του αρχικού πορίσματος, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να εμπλουτίζουν τις προτάσεις τους ανάλογα, ενώ θα παρακολουθούν και την υλοποίηση των δράσεων.

Β) Να ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 93 του Ν.4555/18 που προβλέπει ότι «Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες δύνανται να συγκαλούν τους περιφερειακούς συμβούλους της οικείας περιφερειακής ενότητας και να διαβουλεύονται επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικεία περιφερειακή ενότητα.». Μέσα από αυτό το άτυπο όργανο στο οποίο ανάλογα με την θεματολογία μπορούν να καλούνται εκπρόσωποι των ΟΤΑ και των φορέων, θα εξειδικεύσει τα μέτρα ανά ΠΕ και θα παρακολουθεί την υλοποίηση τους.

Για τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ στο Βόρειο Αιγαίο

Γ.Αργυρουδη, Μ.Κάρλας, Μ.Νικολάρα,Γ.Σπιλάνης