ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Τόπος

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

«Το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου, είναι κατηγορηματικά αντίθετο, στις νέες αυξημένες τιμές του νερού σε όλη τη Λέσβο, που αποφάσισε το Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ και προώθησε στα Δημοτικά Συμβούλια για έγκριση.  Με τον τίτλο του εξορθολογισμού των τιμών σε όλη τη Λέσβο και της υποτιθέμενης ελάφρυνσης των κατοίκων της πόλης της Μυτιλήνης, επιβάλει αυξήσεις σε όλους τους κατοίκους της Λέσβου.

Όταν  οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΛ επεκτάθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Λέσβου, αποφασίστηκαν και νέες  τιμές του νερού σε όλες τις Κοινότητες που χωρίστηκαν σε 4 ζώνες, ανάλογα με τον πληθυσμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους. Τώρα προωθούνται αυξήσεις στη πάγια χρέωση των μικρών και μεσαίων Κοινοτήτων, αλλά  και αυξήσεις σε όλη τη Λέσβο, αφού την πάγια χρέωση από 19 κυβικά μειώνεται στα 9 κυβικά, οπότε κάθε επιπλέον κυβικό νερού πάνω από τα 9, θα χρεώνετε χωριστά. Αλλά  η  πλειοψηφία των καταναλωτών βρίσκεται μεταξύ 9 και 19 κυβικά, οπότε η επιβάρυνση θα είναι για όλους τους καταναλωτές αυτής της κατηγορίας και αυτών που κατοικούν στη πόλη της Μυτιλήνης.  Μαζί με τις τιμές του νερού αυξάνονται ποσοστιαία και τα  τέλη αποχέτευσης και μάλιστα σε χωριά που δεν υπάρχει βιολογικοί καθαρισμοί!

Για  πάρα  πολλούς  λόγους χρειάζονται στήριξη οι κάτοικοι των μικρότερων Χωριών, που δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν. Δεν μπορεί να είναι αυτή η πηγή αύξησης των εσόδων της ΔΕΥΑΛ. Ενδεικτικά :

– Γιατί  δεν  συνεχίστηκε η τοποθέτηση Υδρομετρητών, όπου ακόμα δεν υπάρχουν .

– Γιατί δεν επισκευάζονται οι  χαλασμένοι υδρομετρητές, ώστε να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη κατανάλωση .

– Γιατί δεν επιβάλλονται πρόστιμα  σε όποιες περιπτώσεις αποδεικνύεται σκόπιμη βλάβη στον υδρομετρητή .

Πιστεύουμε πως τα τέλη Ύδρευσης –Αποχέτευσης πρέπει να επιβάλλονται ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, (Φυσική ροή ή αντλιοστάσια, Βιολογικοί καθαρισμοί ή παντοροικό σύστημα, κατάσταση δικτύων και βλάβες, ολοήμερη παροχή ή μερική, ύπαρξη υδρονομέα ή όχι, κ.λ.π.), λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κίνητρα για την παραμονή στα Χωριά και το βασικότερο ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και είναι αδιανόητο να συνδέεται με μεθοδεύσεις εμπορευματοποίησης».