ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Τόπος

Υπεγράφη η σύμβαση για το Νέο Λιμάνι στο Σιγρί

Υπεγράφη την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 η σύμβαση για την εκτέλεση της εργολαβίας “Επιβατικός και Εμπορικός Λιμένας Σιγρίου Λέσβου-Α`φάση”. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα νέα λιμενικά έργα στην νησιωτική Ελλάδα.

Ανάδοχος αναδείχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία η ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 14,06 εκατ.ευρώ ενώ η εργολαβία συμβασιοποιήθηκε με 9.465.901,38 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 8.090.514 ευρώ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών. Σηµειώνεται ότι η συµβατική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δεκαοκτώ µήνες, άρα η ολοκλήρωση του πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 12 Μαρτίου 2019. Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΠΔΕ.

Το καινούριο λιμάνι στο Σίγρι θα αποτελέσει πύλη εισόδου στο νησί από τη δυτική του πλευρά και χαρακτηρίζεται ως έργο πνοής για το νησί, είναι δε προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Θα εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τα πλοία που θα εκτελούν δρομολόγια από τη Ραφήνα προς το Σίγρι αλλά και από τη Βόρειο Ελλάδα. Σκοπός της κατασκευής του είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εμπορικού και επιβατικού λιμένα στο Σίγρι, που αφενός θα εξυπηρετήσει καλύτερα την ήδη υπάρχουσα ακτοπλοϊκή κίνηση, αφετέρου θα δώσει τη δυνατότητα αναβάθμισης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, γεγονός καθοριστικής σημασίας για το Σίγρι και την ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής Λέσβου, με άμεση θετική επίπτωση στην τουριστική της κίνηση.

Επισημαίνεται ότι η δημιουργία του νέου επιβατικού λιμένα, πέραν της προαναφερθείσας αναβάθμισης των θαλάσσιων συνδέσεων και της καλύτερης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης ολόκληρης της Βορειοδυτικής Λέσβου, είναι εντελώς απαραίτητη για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Σιγρίου με τη Ραφήνα και τη Βόρειο Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο εμπορικός και επιβατικός λιμένας καλείται να καλύψει τις παρακάτω ανάγκες:
– τη διαμόρφωση δύο θέσεων πλαγιοδέτησης Ε/Τ-Ο/Γ πλοίων στον επιβατικό λιμένα, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

– την εξυπηρέτηση της κίνησης των εμπορικών σκαφών, χωρίς παρεμπόδιση της λειτουργίας του επιβατικού λιμένα (στα ίδια κρηπιδώματα θα εξυπηρετούνται και τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη ανοικτής θάλασσας που προσεγγίζουν στο Σίγρι για εκφόρτωση νωπών αλιευμάτων κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου).

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com