ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Βγήκε το ΦΕΚ για την κατανομή της έκτακτης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες κατανομής της χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης σε παραγωγούς γάλακτος, συνολικού ύψους 1,68 εκ €, βάσει του κανονισμού  2016/1613 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είχε προαναγγελθεί το σύνολο της έκτακτης στήριξης που αναλογεί στη χώρα μας, αποδίδεται στους κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εξαιτίας των αθρόων προσφυγικών ροών και συγκεκριμένα σε παραγωγούς όλων των ειδών γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, αίγειο) που δραστηριοποιούνται στα νησιά Σάμος, Χίος, Λέσβος, Κως, Λέρος και Μεγίστη, με στόχο την άμεση ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας και εκτατικής (μη ενσταυλισμένης) παραγωγής.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ενισχύονται για τα μεν βοοειδή στο σύνολό τους με 80 €/ζώο, στα δε αιγοπρόβατα με 3,99 € για κάθε θηλυκό παραγωγικό ζώο (προβατίνα ή/και αίγα).

Οι προϋποθέσεις για τους κτηνοτρόφους

1.1. Είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγικής και μικτής κατεύθυνσης με έδρα τα εξής νησιά του Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως και Μεγίστη, εξαιρουμένων όσων η εκμετάλλευση δηλώνεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) ως ενσταβλισμένη.

1.2. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2016.

1.3. Διατήρησαν την εκμετάλλευση τους ενεργή έως και τις 31/12/2016. Ως ενεργή εκμετάλλευση ορίζεται η
εκμετάλλευση βοοειδών ή αιγοπροβάτων της οποίας η λειτουργία δεν έχει διακοπεί στο Ο.Π.Σ.Κ.

1.4. Όσον αφορά στα αιγοπρόβατα, να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης τους έτους 2016. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ο.Π.Σ.Κ. της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

1.5 Τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 93, του Καν (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου.

Το ΦΕΚ

φεκ εκτακτης ενισχυσης