ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Γιατί η κυβέρνηση γέμισε τα ταμεία

Σαφείς ενδείξεις στρατηγικού προγραμματισμού για το ενδεχόμενο μακρόσυρτων διαπραγματεύσεων αλλά και για προσπάθεια ουσιαστικής πολιτικής ανεξαρτητοποίησης καταγράφονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016.

Δεν είναι μόνο η εκτόξευση του πρωτογενούς πλεονάσματος στα 4,4 δισ., έναντι στόχου του προγράμματος 1,9 δισ. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα, 2,5 δισ. μετά και την αφαίρεση της 13ης σύνταξης.

Το πλεόνασμα τροφοδοτήθηκε τόσο από την αύξηση των εσόδων όσο και από τη συγκράτηση των δαπανών, στοιχεία που προφανώς είναι ενδείξεις ευρύτερης στρατηγικής στο πλαίσιο της οποίας η αυξημένη ρευστότητα αποτελεί όπλο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 55.153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.970 εκατ. ευρώ). Ενώ στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η καταβολή των 630 εκατ. ευρώ για το «μέρισμα» Τσίπρα (617 εκατ. ευρώ είχαν αρχικά προβλεφθεί).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.185 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.530 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 3.617 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.392 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.270 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.983 εκατ. ευρώ.