ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Δεν χάνουν την σύνταξη τους οι συνταξιούχοι που έχουν και εισόδημα από αγροτικές καλλιέργειες

Το έχουμε γράψει, αλλά θα το πούμε ακόμα μια φορά! Οι άνθρωποι είτε δεν ξέρουν να διαβάζουν, είτε παραπληροφορούν συνειδητά!

Ο λόγος για τον «κίνδυνο περικοπής των συντάξεων, όσων συνταξιούχων εμφανίζουν αγροτικό εισόδημα».

Τι λένε και τι γράφουν;

«Ένας μεγάλος αριθμός ελαιοπαραγωγών του νησιού, που ταυτόχρονα είναι συνταξιούχοι, κινδυνεύουν να χάσουν το 60% των συντάξεων τους αν δηλώσουν έσοδα από την πώληση ελαιολάδου ή τις αγροτικές επιδοτήσεις.»

Αυτό γράφτηκε μόλις πριν από μερικές μέρες σε τοπική εφημερίδα. Αγνοια; Συνειδητή παραπληροφόρηση; Και τα δύο μαζί;

Τι λέει ο νόμος για το ασφαλιστικό;

Αυτό το ψέμα που εδώ και καιρό κυκλοφορούν κάποιοι ανάμεσα στους συνταξιούχους που έχουν και αγροτικό εισόδημα, βασίζεται – τάχα μου- στο νέο ασφαλιστικό. Αλλά τι λέει, στην πραγματικότητα ο νέος νόμος;

Στο άρθρο 20 με τίτλο «απασχόληση συνταξιούχων» αναφέρει τα παρακάτω:

Δηλαδή:

1. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος του Δημοσίου καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι της παρ. 1 αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

3. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.

4. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησής του ή της περικοπής ή αναστολής καταβολής της σύνταξής του, για την προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης ή / και του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης.

5. Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυταπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον ΕΦΚΑ καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στο φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε ΕΦΚΑ δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν καθώς και για τα πρόσωπα της παρ. 3. του άρθρου

7. Οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, που αφορούν την απασχόληση των συνταξιούχων, γενικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου.

Με άλλα λόγια

Το ξαναλέμε: Καμία ανησυχία δεν πρέπει να διακατέχει τους συνταξιούχους αγρότες του ΟΓΑ για το ενδεχόμενο περικοπής των αποδοχών τους, στην περίπτωση που εμφανίζουν εισοδήματα από αγροτική ενασχόληση.

Επιπλέον: Καμία ανησυχία δεν πρέπει να έχει κανένας συνταξιούχος που μέχρι σήμερα παίρνει επιδοτήσεις, γιατί αυτό που ισχύει για τους συνταξιούχος του ΟΓΑ, ισχύει για όλους τους συνταξιούχους!

Όπως είναι γνωστό από παλιά, συνταξιούχοι άλλων ταμείων, όταν εμφανίζαν εισοδήματα από εργασία ή άλλες δραστηριότητες, η σύνταξη τους μειωνόταν. Αυτό, με τον νέο νόμο για το ασφαλιστικό επεκτάθηκε στον ΕΦΚΑ.

Ομως:

Δεν θα υπάρξει πρόβλημα περικοπής της σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους αγρότες του ΟΓΑ , που συνεχίζουν να καλλιεργούν και να παίρνουν επιδοτήσεις.

Γενικά: Δεν θα υπάρξει πρόβλημμα περικοπής της σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους που συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις από τα χωράφια τους!

Αυτό είναι κάτι που εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει ο κάθε συνταξιούχους που παίρνει και επιδοτήσεις, από την στιγμή που οι συντάξεις τους (που με βάση αυτά που ισχυρίζονται οι ψεύτες στα χωριά θα έπρεπε να είναι μειωμένες κατά 60% σε όσους παίρνουν επιδοτήσεις) καταβάλονται κανονικά!

Πόσες φορές πρέπει να το πούμε;

Πόσες φορές πρέπει να διαψεύσουμε «επίσημους» και «ανεπίσημου φορείς» αλλά και γραφιάδες που γυρνάνε τα χωριά μας και τρομοκρατούν τον κόσμο;