ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Δημόσιο: Αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη γενικών διευθυντών -Ποιοι θα επιλεγούν πρώτοι

Η αντίστροφη μέτρηση για την διαδικασία επιλογής της πρώτης κατηγορίας γενικών διευθυντών στο Δημόσιο έχει αρχίσει. Όπως, άλλωστε, δήλωσε και στην τελευταία οι συνέντευξή της η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, οι κρίσεις θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών.

Μετά την καθυστέρηση στα επικαιροποιημένα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν φορείς χωρίς τα τελικά περιγράμματα θέσεων ευθύνης, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να «ξεμπλοκάρει» τη διαδικασία για την επιλογή γενικών διευθυντών και με πρόθεση να «τρέξει» το συντομότερο δυνατό το νέο σύστημα για την ανάδειξη προϊσταμένων, έχει καταλήξει στην εξής απόφαση:

● Πρώτες να προκηρυχθούν οι θέσεις γενικών διευθυντών που είναι «οριζόντιες» και υπάρχουν σε όλους τους φορείς. Τέτοιες είναι οι θέσεις γενικών διευθυντών Οικονομικών και Διοικητικού. Η απόφαση να προκηρυχθούν ξεχωριστά έγκειται στο ότι ούτως ή άλλως οι συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης υπάρχουν σε όλα τα υπουργεία και δεν θα επηρεαστούν επί της ουσίας από την επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων.

● Στη συνέχεια να προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες θέσεις γενικών διευθυντών, εφόσον έχουν αποτυπωθεί και τα υπόλοιπα οργανογράμματα.

Και από τις δύο κατηγορίες, με τις νέες διαδικασίες αναμένεται να καλυφθούν οι θέσεις 81 γενικών διευθυντών.

Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μοριοδότηση σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων:

α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,

β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,

γ) αξιολόγηση και

δ) συνέντευξη

Τελευταία εξέλιξη στη διαδικασία ήταν η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη δομημένη συνέντευξη των υποψηφίων για τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα ΚΥΑ, η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατοχυρώνει την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του Δημόσιου Τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης. Επίσης, πέρα από τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, με τη δομημένη συνέντευξη, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων θα αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του υποψηφίου, τις δεξιότητές του και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης που θα κληθεί να αναλάβει.

Εντός των ημερών αναμένεται να αποσταλεί το εγχειρίδιο για τη δομημένη συνέντευξη, το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και εμπειρογνωμών της «Τεχνικής Βοήθειας.

Oι θέσεις γενικών διευθυντών, οι οποίες μαζί με αυτές των διευθυντών προγραμματίζεται να καλυφθούν εντός του 2017, ενώ οι θέσεις των τμηματαρχών, υπολογίζεται να καλυφθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2018.