ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου στην Προγραμματική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ : Η αγροτική οικονομία μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας

Η πανδημία έχει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο σύνολο σχεδόν της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας. Επηρέασε σημαντικά σημεία της αγροδιατροφής (μεταποίηση, διανομή, εστίαση) όμως δεν επηρέασε την πρωτογενή παραγωγή καθώς αποδείχθηκε  ότι η αγροτική παραγωγή και η  ζήτηση τροφίμων είναι ανελαστικές διότι πολύ απλά η τροφή είναι πάντα στην κορυφή της πυραμίδας των ανθρώπινων αναγκών.

Ο πρωτογενής τομέας  αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις από την υγειονομική κρίση κυρίως με τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο όπου αναδείχθηκε η σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και επάρκειας των τροφών,  η ανάγκη ενίσχυσης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, των βραχέων αλυσίδων αξίας, αλλά και της τοπικής και περιφερειακής κατανάλωσης των προϊόντων αυτών των συστημάτων. 

Η κρίση δίνει μια ευκαιρία για την ελληνική γεωργία σε μια περίοδο αποφάσεων που σχετίζονται με τη νέα ΚΑΠ και την πολιτική από το χωράφι στο πιάτο, την πράσινη ανάπτυξη, την βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής. 

Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της  ΕΛΣΤΑΤ (2-7-2021) για την ελληνική οικονομία η Γεωργία, η θήρα, η δασοκομία και η αλιεία έχουν  το 4.1% του ΑΕΠ το 2020. Στη χώρα μας υπάρχουν 700 χιλ. αγροτικές εκμεταλλεύσεις με περίπου 12% του ενεργού πληθυσμού  να εργάζεται στον αγροτικό τομέα. 

Οι προοπτικές της αγροτικής ανάπτυξης είναι μεγάλες, αρκεί σήμερα να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις και τα λάθη του παρελθόντος, και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών, την αξιοπρέπεια των ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας, τη στήριξη των καταναλωτών μέσα από την προσφορά ποιοτικών και προσιτών προϊόντων, την μείωση της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη  και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγροτικής παραγωγής συνοψίζονται στον μικρό και κατατεμαχισμένο  κλήρο, την γεωγραφική και κλιματική παραλλακτικότητα, το γερασμένο  αγροτικό ανθρώπινο δυναμικό, τους αδύναμους στην πλειοψηφία τους συνεταιρισμούς, το δυσμενές  θεσμικό περιβάλλον με πολλές ανεπάρκειες: ανολοκλήρωτο κτηματολόγιο, προβλήματα στους δασικούς χάρτες, ελλιπή κρατικό μηχανισμό, που δεν διαδραματίζει  ρόλο προωθητικών πολιτικών αλλά απλά έναν διαχειριστικό ρόλο διεκπεραίωσης.

Σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ  να συντονιστούμε για να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα από τη μια και να χαράξουμε την πολιτική μας για το μέλλον από την άλλη. Να προσδιορίσουμε τους στόχους μας σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό που πρέπει να αποτελέσει  εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη, την αξιοποίηση φυσικών πόρων, την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα,  τον σεβασμό στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την  δικαιοσύνη στην πράσινη μετάβαση, τον εκσυγχρονισμό μέσω της επαρκούς χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ρευστότητας. 

Η έλλειψη ρευστότητας αναγκάζει τους αγρότες μας να προμηθεύονται τα αγροτικά εφόδια με πίστωση και να πουλάνε το προϊόν τους με πίστωση. Αυτό τους καθιστά αδύναμους απέναντι στη διαπραγμάτευση των τιμών. Άρα απαιτείται 

-επαρκής χρηματοδότηση με αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΠΑΑ,  η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, εργαλεία μικροπιστώσεων, εργαλεία στήριξης επενδυτικών μέτρων για leader. 

– επαρκείς πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής. 

-αντιμετώπιση των χρεών αγροτών και συνεταιρισμών που αγγίζουν το 1,5 δις στην πρώην ΑΤΕ ( μαζί με τους τόκους 4δις)

 – πολιτική φορολογικών κινήτρων ( σαν κυβέρνηση είχαμε θεσπίσει 3 αφορολόγητα)

-επαναφορά σαφούς χρονοδιαγράμματος πληρωμής επιδοτήσεων που τον τελευταίο χρόνο έχει απορρυθμιστεί τελείως με παλινωδίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αποκλειστική ευθύνη της ΝΔ. Προβλήματα, που αν σε αυτά προσθέσουμε τα προβλήματα από την αδυναμία ΝΔ να αντιμετωπίσει την πανδημία και τις καταστροφές από την κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αδιέξοδο τον αγροτικό κόσμο

-σχέδιο παρεμβάσεων για τη δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού : με πολιτική γης, με την αξιοποίηση της σχολάζουσας δημόσιας αγροτικής γης και των ανενεργών αγροτικών υποδομών των συνεταιρισμών, με πολιτική διαδοχής και με πολιτική επενδυτικών κινήτρων.

-πολιτική μείωσης κόστους παραγωγής (αγροτικός εξηλεκτρισμός με χρήση ΑΠΕ και με ενεργειακές κοινότητες, αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης, μείωση τιμών ζωοτροφών, εφοδίων κλπ)

-Δημόσιες υποδομές και όχι όπως προτείνει η ΝΔ μέσω ΣΔΙΤ για  αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα ύψους τουλάχιστον ενός δις ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και την ορθολογική διαχείριση, τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων και την προστασία των υδάτινων πόρων.

-στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών και συνεταιριστικά σχήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, clusters, αγορές παραγωγών κλπ

– εφαρμογή ψηφιακής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας. 

σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής με την διατροφική αλυσίδα. Αλυσίδες παραγωγής,  μεταποίησης- τυποποίησης και  διανομής στον καταναλωτή. Ανάπτυξη agrologistic και προώθηση εξαγωγών

μείωση σπατάλης τροφίμων με δράσεις για επαναδιανομή τροφίμων με κοινωνική συνοχή. 

– μεταφορά τεχνογνωσίας,  έρευνα, καινοτομία, γεωργικές συμβουλές. Εκπαίδευση σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ινστιτούτα 

– ενεργητική προστασία καλλιεργειών από κλιματική αλλαγή και αναδιάρθρωση καλλιεργειών όπου απαιτείται, 

-κλαδικά προγράμματα με ισχυρή αντιπροσώπευση σε ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα

– χτύπημα ελληνοποιήσεων και παραοικονομίας με ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών 

-σύνδεση με τον τουρισμό ο οποίος συνεισφέρει 6% στην αύξηση της  κατανάλωσης τροφίμων) .

Η ανάδειξη της ποιότητας, ταυτότητας και αυθεντικότητας των ελληνικών προϊόντων είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της πρωτογενούς μας παραγωγής και μπορεί η συμπερίληψη του αγροτικού τομέα στις οικονομικές μας προτάσεις να βοηθήσει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να είναι βιώσιμες, ανταγωνιστικές και δύναμη ανάπτυξης συνολικά για την εθνική οικονομία.