ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς Δημόσιο και Ταμεία και ο κρίσιμος αριθμός οκτώ

Η ρύθμιση των 120 δόσεων αφορά δύο κατηγορίες (χρέη προς την εφορία ως 50.000 ευρώ και χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία ως 50.000 ευρώ) και αθροιστικά μπορεί να φτάσει ως τις 100.000 ευρώ.

Οι δύο αυτές εξειδικεύσεις είναι κατ” εξουσιοδότηση του νόμου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού, του 4469, ώστε να γίνει ακριβώς ευκολότερη η ρύθμιση χρεών ως 50.000 ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, δεν είναι σαν ρυθμίσεις που αφορούσαν όλους ανεξαρτήτως προϋποθέσεων.

Βασικό κριτήριο είναι η βιωσιμότητα. Πρέπει να κριθεί κατά μία έννοια βιώσιμος κάποιος για να μπορέσει να ενταχθεί, Πιο συγκεκριμένα, βασική προϋπόθεση είναι ένα από τα τρία τελευταία χρόνια, να έχει δηλώσει καθαρά κέρδη έστω και 1 ευρώ προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.

Ειδικά για χρέη άνω των 20.000 ευρώ πρέπει ο λόγος των χρεών προς τα κέρδη αυτά, αφού από τα χρέη αφαιρεθούν τα προς διαγραφή ποσά (δηλαδή το 85% των προσαυξήσεων και προστίμων), το αποτέλεσμα να είναι μικρότερο του 8.

Έτσι, όσοι δεν είχαν μία κερδοφόρο χρήση την τελευταία τριετία δεν μπορούν να ενταχθούν, κάτι που ισχύει και για όσους έχουν κάνει διακοπή επίχειρηματικότητας δραστηριότητας και έχουν κλείσει βιβλία. Για αυτούς, η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι η πάγια ρύθμιση.

Ημερομηνία ισχύος έχει οριστεί η 1η Φεβρουαρίου, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμη και η αντίστοιχη πλατφόρμα, σημείωσε ο κ. Μαρκεζίνης.