ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1% του ΑΕΠ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη το 2016

Στο 1,01% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2016 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 1%, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και απέστειλε στη Eurostat. Οι εν λόγω δαπάνες ήσαν 0,97% του ΑΕΠ το 2015 και 0,67% το 2011.

Οι δαπάνες για Ε&Α συνέχισαν την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών και το 2016 ανήλθαν σε 1.745,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ποσό δαπανών για Ε&Α στη χώρα μας. Οι δαπάνες το 2016 ήσαν αυξημένες κατά 50,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015, ενώ σε σχέση με το 2011 η αύξηση ανήλθε σε 363 εκατ. ευρώ.

Με δαπάνες 1,01% το 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όσον αφορά τις δαπάνες Ε&Α, βελτιώνοντας κατά τρεις θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με το 2015 και προσεγγίζοντας για πρώτη φορά χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Σημαντική αύξηση δαπανών Ε&Α καταγράφηκε στον επιχειρηματικό τομέα, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α 740,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 178,8 εκατ. ευρώ (31,8%) σε σχέση με το 2015. Για πρώτη φορά, ο τομέας των επιχειρήσεων είχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συνεισφορά στις δαπάνες Ε&Α (0,43% του ΑΕΠ). Ακολούθησε ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 559,4 εκατ. ευρώ (0,32% του ΑΕΠ) και ο κρατικός τομέας με δαπάνες 438,8 εκατ. ευρώ (0,25% του ΑΕΠ). Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων είχε τη μικρότερη συνεισφορά (15,6 εκατ. ευρώ ή 0,01% του ΑΕΠ).

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης Ε&Α για το 2016 παρέμεινε η κρατική χρηματοδότηση με 746,8 εκατ. ευρώ και μερίδιο 42,6% επί του συνόλου. Ειδικότερα σημαντική αύξηση καταγράφηκε στα κονδύλια που διατέθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό (αυξημένα κατά 104,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015) και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αύξηση 24,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015). Οι διατεθείσες από το ΕΣΠΑ 2014-2020 κρατικές πιστώσεις συνέβαλαν σε μικρότερο βαθμό από τα προηγούμενα έτη, στη χρηματοδότηση δαπανών Ε&Α που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016.

Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης, τον επιχειρηματικό τομέα, ο οποίος χρηματοδότησε με 705,5 εκατ. ευρώ (40,2% του συνόλου) τις δραστηριότητες Ε&Α στη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος, 648,5 εκατ. ευρώ, επενδύθηκαν σε Ε&Α που διενεργήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό για δραστηριότητες Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (40,8 εκατ. ευρώ), στον κρατικό τομέα (14,1 εκατ. ευρώ) και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (2,2 εκατ. ευρώ).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε την τρίτη κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης, η οποία καταγράφει αυξητική πορεία κατά τα τελευταία έτη, καθώς υλοποιείται ο «Ορίζοντας 2020», το τρέχον Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία. Το 2016 η ΕΕ χρηματοδότησε ερευνητικά έργα σε όλους τους τομείς με 208,5 εκατ. ευρώ (12% του συνόλου).