ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων και αυτοαπασχολουμένων με βάση το προσχέδιο του ασφαλιστικού (πίνακες)

ερμοθ1234

Σε συνέχεια της παρουσίασης που κάναμε, για  τους αγρότες, σήμερα παρουσιάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχουν στις ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών (πλην των επιστημόνων), όσων δηλαδή σήμερα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ οι διατάξεις του προσχεδίου του νέου ασφαλιστικού.

Ποιο είναι το σημερινό καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών των εμπόρων, βιοτεχνών και αυτοαπασχολουμένων;

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν σήμερα οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ

 ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
001 152,41 58,30 210,71
002 186,14 71,20 257,34
003 222,20 84,99 307,19
004 242,58 92,79 335,37
005 279,81 107,03 386,86
006 315,59 120,71 436,30
007 337,46 129,08 466,54
008 364,90 139,57 504,47
009 389,55 149,00 538,55
010 414,22 158,44 572,66
011 438,87 167,87 606,74
012 463,52 177,30 640,82
013 488,19 186,73 674,92
014 512,85 196,16 709,01

– Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

– Οι εισφορές στον ΟΑΕΕ καταβάλλονται ανά δίμηνο.

– Αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση 3 ετών στην ίδια κατηγορία.

– Στα παραπάνω ποσά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσει που αφορούν «παλαιούς ασφαλισμένους»

-Οσοι έχουν «ενεργή ρύθμιση» μπορούν να κατέβουν μέχρι και δύο κατηγορίες.

Συνοπτικά θα λέγαμε, ότι το υφιστάμενο καθεστώς δίνει βάρος στην παλαιότητα του επαγγελματία στο χώρο:

Οσο ποιο πολλά χρόνια έχει κάποιος, τόσο μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να πληρώνει.

Τι προβλέπει το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού

Στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών του ΕΤΑΑ και του ΟΑΕΕ, από 1/1/2017 προβλέπεται μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά δεν είναι χαμηλότερη από το 20% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών δηλαδή 586×20%= €117 μηνιαίως.

Σε αυτό το ποσοστό προστίθεται και ένα ποσοστό 6,95% υπέρ κλάδου υγείας, δηλαδή 586Χ6,95%=40,77 ευρώ.

Αρα συνολικά η κατώτατη εισφορά ενός επαγγελματία, που καθορίζεται με βάση το προσχέδιο, ανέρχεται στα 157,72 ευρώ το μήνα, όταν σήμερα με το υφιστάμενο καθεστώς, αυτή είναι 210, 71 ευρώ

Τι εισοδήματα δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ο παρακάτω πίνακας είναι από την Καθημερινή και μπορείτε να δείτε μια λεπτομερειακή ανάλυσή του εδώ

εεισοδημα

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία

  1. 67 χιλιάδες σε σύνολο 293 χιλιάδων (δηλαδή το 57% του συνόλου) μοιράστηκαν αποδοχές μόλις 139 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αντιστοιχούν… 832 ευρώ στον καθένα.
  2. 33 χιλιάδες –οι 11 στους 100– δήλωσαν εισοδήματα από 3.000 έως 5.000 ευρώ και μοιράστηκαν 125 εκατ. ευρώ ή 3.788 ευρώ ο καθένας.
  3. Στους 30.000 ανήλθαν αυτοί που δήλωσαν 8.100 ευρώ κατά μέσο όρο ή εισοδήματα από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Αρα, ανά κλίμακα ΚΑΘΑΡΟΥ δηλωμένου εισοδήματος, οι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και βιοτέχνες, με βάση το προσχέδιο θα πληρώνουν τα παρακάτω ποσά για ασφαλιστικές εισφορές:

εισφορεςνέες

Με βάση την σύγκριση των πινάκων που αφορούν τις εισφορές που σήμερα πληρώνει κάποιος στον ΟΑΕΕ, τα εισοδήματα που δηλώνει η πλειοψηφία των εμπόρων, αυτοαπασχολουμένων και ε.ε, καθώς επίσης και τις εισφορές που προβλέπονται στο προσχέδιο, βλέπουμε ότι για την συντριπτική πλειοψηφία τους, δηλαδή μέχρι και αυτούς που δηλώνουν εισόδημα έως και 20.000 ευρώ ετησίως (που, πάλι η συντριπτική τους πλειοψηφία, βρίσκεται μέχρι και την ΠΟ7 κατηγορία), οι προτεινόμενες εισφορές, είναι από πολύ ευνοϊκές έως ουδέτερες.

Εάν δε λάβουμε υπόψη μας, ότι τα εισοδήματα αυτού του κλάδου, δεν είναι σταθερά, αλλά τείνουν να μειώνονται ή εν” πάση περίπτωση να διαφοροποιούνται από χρόνο σε χρόνο, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον ευνοϊκές είναι οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις για την συντριπτική πλειοψηφία τους.