ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Οικονομία

«Ποιους και τι εξυπηρετεί η πρώιμη συγκομιδή («πράσινος τρύγος») με τις μισές ποικιλίες εκτός, 2 εκατ. προϋπολογισμό, ελάχιστη έκταση 30 στρ. και προθεσμία μόλις 3 ημερών;»

Η αδιαφάνεια στα δεδομένα, στα κριτήρια και στο σκεπτικό των πολιτικών αποφάσεων είναι πάγια τακτική όσων επιδιώκουν να κρύψουν τους πραγματικούς στόχους τους.

Νομίζουν ότι ο αγροτικός κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι:

  • όταν αποκλείεις τις μισές ποικιλίες και στις υπόλοιπες διαφοροποιείς το ποσό ενίσχυσης χωρίς καμία αιτιολόγηση,

  • όταν μεθοδεύεις δικαιούχους, αποκλείοντας τους αμπελουργούς με εκμεταλλεύσεις κάτω από 30 στρέμματα και βάζεις προθεσμία 3 μόλις ημερών για την υποβολή των αιτήσεων,

τότε μάλλον έχεις ένα ισχνό προϋπολογισμό, αδιαφορείς για την εξυπηρέτηση του στόχου του μέτρου και εντέλει αποδεικνύεις ότι σκοπός σου είναι να τον μοιράσεις σε όσους βρίσκονται «κοντά» σου, βάζοντας εμπόδια για την πλειοψηφία των αμπελουργών.

Με ερώτηση λοιπόν που κατέθεσα σήμερα, ζητώ ακριβώς να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια, οι αιτιολογήσεις και η εξυπηρέτηση των στόχων του μέτρου για την πρώιμη συγκομιδή των οινοστάφυλων («πράσινος τρύγος»), ώστε να γίνουν εντέλει γνωστές στους αμπελουργούς οι πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Τρόπος εφαρμογής του μέτρου «Πρώιμης Συγκομιδής Οιναμπέλων»

Ο Αμπελοοινικός Τομέας επλήγη ισχυρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 γεγονός, που αναγνωρίστηκε και σε επίπεδο ΕΕ, με την έκδοση σχετικών Εκτελεστικών Κανονισμών πουανάμεσα στα άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, επέτρεψε και την ενίσχυση της πρώιμης συγκομιδής. Σε εφαρμογή των σχετικών Κανονισμών εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ.1600/163029 (ΦΕΚ 2594/Β/26.06.2020) που επιτρέπει για πρώτη φορά και στη χώρα μας θέσπιση μέτρου για τη πρώιμη συγκομιδή (“πράσινο τρύγο”) των οινοστάφυλων και προβλέπει τη χρηματοδότησή του με ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Η ανωτέρω απόφαση με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ στις 26.06.2020, καθορίζει ουσιαστικά μια πολύ στενή προθεσμία (έως τις 30 Ιουνίου) για την υποβολή των αιτήσεων, ενώ δεν προϋπήρξε ανακοίνωση καθοδήγησης των ενδιαφερομένων ούτε για την έναρξη, ούτε για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων (Σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργού ΑΑ&Τ στις 25 Ιουνίου http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/9995-dt250620).

Περαιτέρω, στο Άρθρο 9 της απόφασης παρατίθεται Πίνακας με τις ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης ανά στρέμμα εκάστης.

Από την παράθεση των σχετικών ποσών, εγείρονται ερωτήματα για τις πολύ μεγάλες παρατηρούμενες αποκλίσεις στα καθοριζόμενα ποσά ενίσχυσης ανά ποικιλία. Η απόκλιση, δε, αυτή, είναι τέτοια που έχει σαν αποτέλεσμα να διατίθενται υπερδιπλάσια ποσά για κάποιες ποικιλίες έναντι άλλων. Επιπλέον, στον Πίνακα 1 δεν περιλαμβάνονται κάποιες ποικιλίες.

Επειδή εγείρονται ερωτήματα ως προς τους σκοπούς που εξυπηρετεί η πολύ στενή προθεσμία που ουσιαστικά τίθεται για την υποβολή των αιτήσεων (από την δημοσίευση της απόφασης (26.6.2020) έως τις 30.6.2020).

Επειδή στην συγκεκριμένη απόφαση δεν γίνεται αναφορά στο σκεπτικό του καθορισμού και της διαφοροποίησης των κριτηρίων με βάση τα οποία έγινε ο προσδιορισμός των ποσών ενίσχυσης ανά ποικιλία αλλά και επαρκής αιτιολόγηση του αποκλεισμού ποικιλιών,

Επειδή οι παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις είναι μεγάλες και δημιουργούνται εύλογες απορίες στους αμπελοκαλλιεργητές για την πλήρη αιτιολόγηση των μεγάλων αυτών αποκλίσεων,

Επειδή στη συγκεκριμένη απόφαση προβλέπεται ο αποκλεισμός των μικρών παραγωγών < 30 στρ. χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση της στόχευσης αυτού του αποκλεισμού

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία έγινε ο καθορισμός των αναγραφόμενων στον Πίνακα 1 του Άρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. 1600/163029 (ΦΕΚ 2594/Β/26.06.202) ποσών ενίσχυσης ανά ποικιλία και ποια η αιτιολόγηση του καθορισμού εκάστου από αυτά;

  2. Ποια είναι τα διαθέσιμα δεδομένα πάνω στα οποία εφαρμόστηκε έκαστο από αυτά τα κριτήρια ώστε να προκύπτουν οι μεγάλες αυτές αποκλίσεις;

  3. Με ποια αιτιολόγηση ο κατάλογος των ποικιλιών του Πίνακα 1 του Αρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. 1600/163029 (ΦΕΚ 2594/Β/26.06.202 δεν είναι εξαντλητικός και άρα αποκλείονται  ποικιλίες;

  4. Έχει γίνει επαρκής μελέτη ώστε η εφαρμογή του μέτρου να επιφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και να μην αδικηθεί κάποια εξ αυτών;

  5. Σύμφωνα με μια τέτοια μελέτη, εφόσον έχει εκπονηθεί, κρίνεται επαρκής η εξυπηρέτηση του στόχου της μείωσης της παραγωγής σταφυλιών με βάση το γεγονός ότι το μέτρο έχει προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ ;

  6. Πώς κρίνετε ότι εξυπηρετείται καλύτερα ο στόχος του μέτρου από τον αποκλεισμό των μικρών παραγωγών, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις > 30στρ.

  7. Γιατί τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων μόλις 3 ημερών ενώ η δυνατότητα θέσπισης του μέτρου έχει γίνει γνωστή από την ΕΕ από τον Απρίλιο;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αραχωβίτης Σταύρος