ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Προκήρυξη για 1.666 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης, που αφορούν την Λέσβο είναι οι παρακάτω:

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»  2

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ.Ν.  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 1

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1

Ολόκληρη η κατανομή των θέσεων

pinakas-katanomis-7k-2016