ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για νέους ανέργους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

espa_5

Tέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020   συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ πρόκειται να προκηρυχθούν.

Πρόκειται για:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, είτε φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι προϋπολογισμού από 5 έως 25.000 ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται έως και το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη δημιουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. Η επιδότηση είναι έως 25 χιλιάδες ευρώ για ένα άτομο, έως 40 χιλιάδες ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50 χιλιάδες ευρώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων.  Προϋπόθεση το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου να μην ξεπερνά τα 20 χιλιάδες ευρώ ή οικογενειακό έως 35 χιλιάδες ευρώ. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί από άλλα προγράμματα από 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Έναρξη υποβολής 8/3/2016    

Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με ίδιο προφίλ δυνητικών ωφελουμένων με την προηγούμενη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120 εκατ. ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 60.000 ευρώ με 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι ή ενεργοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, μη συνταξιούχοι. θα επιδοτηθούν με ποσά από 15 χιλιάδες ευρώ έως και 60 χιλιάδες ευρώ.

Έναρξη υποβολής 17/3/2016

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς, δηλαδή διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά, κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία.

Δικαιούχοι είναι επιχειρηματίες υφισταμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2015.

Έναρξη υποβολής 7/4/2016

Ύψος επιδότησης από 15 χιλιάδες έως 200 χιλιάδες ευρώ.  

Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να ξεκινάει από 15 χιλιάδες και να φθάνει έως 150.000 ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 40%, ενσωματώνοντας ρήτρα προσαύξησης 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η επιδότηση ξεκινά από το ποσό των 15 χιλιάδων ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 150 χιλιάδες ευρώ.

Έναρξη υποβολής 29/3/2016. Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν θα είναι αυτές που θα έχουν γίνει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου που έγινε στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τον αρμόδιο υπουργό για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση, στη διαδικασία υποβολής έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος της αξιολόγησης. Θα υπάρξει αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, ενώ την κάθε αξιολόγηση θα κάνει αξιολογητής από άλλη περιφέρεια από αυτή στην οποία θα έχει υποβληθεί η αίτηση και η αξιολόγηση θα γίνει από τουλάχιστον δύο αξιολογητές.

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον έλεγχο, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν.  Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός escrow, για να καλύπτονται οι πρώτες δαπάνες.  Στόχος της διαδικασίας, εκτός από την ενίσχυση της απασχόλησης, θα είναι ο περιορισμός της φυγής των νέων επιστημόνων, η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης (το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης δεν θα μπορεί να ξεπερνά τον τζίρο) αλλά και της ασφαλιστικής συνείδησης (θα αποκλείονται αυτοί που δηλώνουν αναντίστοιχες θέσεις απασχόλησης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους.

Όπως δήλωσε και η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον Τουρισμό, καθώς είναι ένας κλάδος που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την Ελληνική Οικονομία, ευχαριστώντας τους κ.κ. Σταθάκη και Χαρίτση για τη μεγάλη βαρύτητα που δίνουν στην ενίσχυση του Τουριστικού κλάδου.