ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Οικονομία

Τι σημαίνει για τις ομαδικές απολύσεις η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, καταρχήν η ελληνική νομοθεσία δεν αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/79ΕΚ. Με άλλα λόγια, δεν θεωρείται αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο η δυνατότητα που έχει ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας να «μπλοκάρει» ομαδικές απολύσεις.

Επιπρόσθετα η απόφαση αναφέρει ότι η εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην πράξη και εν προκειμένω στην υπόθεση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ακυρώνει την κοινοτική οδηγία. Με άλλα λόγια, πρέπει να αποσαφηνιστούν έτι περαιτέρω τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να «μπλοκάρονται» ομαδικές απολύσεις.

Σύμφωνα με νομικούς, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι η κοινοτική οδηγία θα καθίστατο άνευ πρακτικής αποτελεσματικότητας αν, λόγω των εφαρμοζόμενων από το υπουργείο Εργασίας κριτηρίων, αποκλειόταν στην πράξη κάθε δυνατότητα του εργοδότη να προβεί σε ομαδικές απολύσεις.

Πρακτικά από εδώ και πέρα το υπουργείο Εργασίας καλείται να τροποποιήσει και να αποσαφηνίσει τα κριτήρια αυτά. Η απόφαση θεωρείται θετικότερη του αναμενομένου, κυρίως επειδή δεν αμφισβητείται η μέχρι τώρα διαδικασία που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι δανειστές ζητούν όχι μόνο την άυξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων από 5% σε 10% για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και το να αφαιρεθεί το δικαίωμα από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας να κρίνει εάν οι ομαδικές απολύσεις είναι νόμιμες.