ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Editorial

Δημόσιοι οργανισμοί: Το «κάτι παραπάνω» από τη λειτουργία τους

Σε «ανύποπτο» χρόνο είχαμε θέσει τους προβληματισμούς μας, σχετικά με τον τρόπο διοίκησης των δημόσιων οργανισμών και πως αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Αριστερά.

Τότε γράφαμε ότι η διοίκηση τους, θα πρέπει, ανάμεσα στα άλλα, να έχει σαν στόχο  « να μπορούν να λειτουργήσουν ως μοντέλο, τόσο για άλλους οργανισμούς, όσο και για την κοινωνία γενικότερα, ανυψώνοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο των απαιτήσεων  της κοινωνίας συνολικά και του κόσμου τής εργασίας ειδικότερα» (δες εδώ: Να διοικήσουμε; Ναι… αλλά πώς;)

Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει, ότι το «μοντέλο διοίκησης» που είναι συμβατό με την Αριστερά, δεν μπορεί, κατ” αρχήν και κυρίως, να είναι ένα μοντέλο «προσωποκεντρικό».

Οσο και αν τα προϋπάρχοντα συστήματα διοίκησης των δημοσίων οργανισμών, προωθούν και στηρίζονται σε τέτοιες αντιλήψεις, αυτό με τίποτα δεν πρέπει να υιοθετηθεί, ως αντίληψη και ως πρακτική και από αριστερές διοικήσεις.

Αντίθετα η ενδυνάμωση της συλλογικότητας στη διοίκηση, η προώθηση διαδικασιών μέσα από τις οποίες συμμετέχουν σε αυτή, οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό, η προώθηση διαδικασιών κοινωνικής λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, είναι το σημείο εκκίνησης για εμάς.

Να σημειώσουμε βεβαίως, ότι το σύνολο των παραπάνω προβλέπονται πλέον και στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την «αξιολόγηση» των δημοσίων οργανισμών και υπαλλήλων.

Με άλλα λόγια, δεν θέλουμε δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι θα προσφέρουν, μόνο, «καλές και αποτελεσματικές υπηρεσίες» στους πολίτες.

Θέλουμε δημόσιους οργανισμούς που θα λειτουργούν ταυτόχρονα, μέσω των εσωτερικών διαδικασιών τους, μέσω των σχέσεων τους με τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, ως «μοντέλο» της κοινωνίας που, η Αριστερά, θέλει να προάγει.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτός είναι ένας εύκολος στόχος. Δεκαετίες ολόκληρες έχουν δομήσει μια συγκεκριμένη λογική λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών, που θα κλείναμε τα μάτια, εάν δεν αναγνωρίζαμε ότι αυτή η λογική, έχει εισχωρήσει και στην Αριστερά. Ομως, εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε.

Είναι προφανές, ότι όποιος/α δεν μπορεί να υπηρετήσει και αυτούς τους στόχους, δεν μπορεί  να διεκδικεί και πολύ περισσότερο να κατέχει, θέσεις ευθύνης στην διοίκηση ενός οργανισμού. Οχι γιατί δεν θα είναι «αποτελεσματικός/η» στη δουλειά του/της. Μπορεί να είναι και με το παραπάνω.

Απλά, δεν είναι σε θέση να προσφέρει αυτό το «κάτι παραπάνω», που οι σημερινές ανάγκες απαιτούν