ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Editorial

Νέες ασφαλιστικές εισφορές: Δεν είναι «αδικία» η αποκατάσταση μιας αδικίας!

Το παλιό σύστημα εισφορών των εμπόρων, βιοτεχνών και ελεύθερων επαγγελματιών ήταν ένα σύστημα βαθιά ταξικό. Βασισμένο κυρίως σε κλίμακες οι οποίες άλλαζαν με τα χρόνια, ευνοούσε σκανδαλωδώς όσους εμφάνιζαν μεγάλα εισοδήματα και τιμωρούσε τους μεσαίους και φτωχούς επαγγελματίες. Ηταν ένα στρεβλωμένο και άδικο σύστημα.

Ουσιαστικά είχε κόψει στα δύο, αυτή τη μεγάλη κατηγορία των συμπολιτών μας που συνήθως ονομάζουμε «μεσαία τάξη». Υπήρχαν τα λεγόμενα «ευγενή ταμεία» που μέσω ενός περίεργου συστήματος εισφορών και επικουρικών απευθύνονταν στην «ελτι» των μικρομεσαίων (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κλπ) και τα άλλα (ΟΑΕΕ, ΤΣΑ, ΟΓΑ) που απευθύνονταν στους υπόλοιπους. Από τα «ευγενή ταμεία» με σχετικά μικρότερες εισφορές έπαιρνε κάποιος μεγαλύτερες συντάξεις.

Ομως και εντός των ίδιων ταμείων, υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Εκτός από τις υποχρεωτικές κλίμακες, υπήρχαν και οι λεγόμενες «προαιρετικές» οι οποίες απευθύνονταν στους πλέον εύπορους. Ετσι με την πληρωμή αυξημένων εισφορών για μερικά χρόνια πριν την συνταξιοδότηση, όσοι είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν έβγαιναν στη σύνταξη με αρκετά ψηλές συντάξεις.

Η βασική στρέβλωση αυτού του συστήματος ήταν η λογική των κατηγοριών που βασίζονταν στα έτη. Θεωρούσε δηλαδή (το σύστημα εισφορών) ότι όσο περισσότερα χρόνια είχε κάποιος στο επάγγελμα, τόσο περισσότερα εισοδήματα είχε και άρα έπρεπε να πληρώνει μεγαλύτερες εισφορές. Αυτό αποτελούσε θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων, όπου αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, είχαν φτάσει στο σημείο να πληρώνουν ακόμα και πολύ πάνω από το 50% του ετήσιου εισοδήματός τους σε ασφαλιστικές εισφορές!

Αυτός άλλωστε είναι και η βασική αιτία που ανάγκασε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, κυρίως του πρώην ΟΑΕΕ να βγουν από το σύστημα, αφού αδυνατούσαν ουσιαστικά να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Το νέο σύστημα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, βασίζεται στην ισότητα. Με την σύνδεση τους, όχι με την παλαιότητα, αλλά με το εισόδημα (εισφορές ως ποσοστό του συνολικού ετήσιου δηλωμένου εισοδήματος) αποκαθιστά επιτέλους μια αδικία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι λογικό ότι αυτή η αποκατάσταση της αδικίας φαίνεται να ζημιώνει όλους αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια, ήταν οι ευνοημένοι (συνειδητά ή όχι) του παλαιού συστήματος. Πλέον είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να πληρώνουν κατ” αναλογία με το εισόδημα τους, τις ίδιες εισφορές που πληρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι, ενώ καταργούνται οι διακρίσεις ανάμεσα στα ταμεία. Επιπλέον ο κάθε ένας θα προσδοκά να πάρει μια σύνταξη που θα ανταποκρίνεται στα εισοδήματα που δήλωνε στο σύνολο του εργασιακού του βίου και όχι μόνο στα τελευταία πριν τη σύνταξη χρόνια.

Με το νέο σύστημα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, έχουμε την άρση μιας βασικής στρέβλωσης που υπήρχε στο ασφαλιστικό σύστημα. Οσοι και όσες θεωρούν ότι «αδικούνται», ας σκεφτούν ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι ευνοημένοι από το παλιό σύστημα. Αλλωστε ποτέ η αποκατάσταση μιας αδικίας, δεν είναι «αδικία».