ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 23,1% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το β΄ τρίμηνο

anergia

Στο 23,1% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το β΄ τρίμηνο εφέτος από 24,9% το α΄ τρίμηνο 2016 και έναντι 24,6% το β΄ τρίμηνο 2015, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1.112.075 άτομα.

Ωστόσο, δεν έχουν επιλυθεί τα δύο βασικά προβλήματα: ότι σχεδόν ένας στους δύο νέους έως 24 ετών (ποσοστό 49,1%) είναι άνεργος, ενώ ειδικά στις νέες γυναίκες η ανεργία εκτοξεύεται στο 52,5%. Και ότι περίπου 803.000 άτομα ή το 72,2% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι αναζητούν εις μάτην εργασία για πάνω από 12 μήνες. Παράλληλα, περίπου 935.000 άτομα ή το 84% του συνόλου των ανέργων αναγκάζεται να δεχθεί και τη μερική απασχόληση για να καλύψει μέρος των αναγκών του.

Ειδικότερα, από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα εξής:

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 6,9% σε σχέση ?ε το α΄ τρίμηνο εφέτος και κατά 5,8% σε σχέση ?ε το β΄ τρίμηνο του 2015.

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (27,6% το β΄ τρίμηνο 2016 από 28,3% το β΄ τρίμηνο 2015) είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (19,4% από 21,5%).

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (49,1% το β΄ τρίμηνο 2016 από 49,5% το β΄ τρίμηνο 2015) και 25- 29 ετών (32,6% από 35,7%). Ακολουθούν οι ηλικίες 30- 44 ετών (21,5% από 23,8%), 45- 64 ετών (19,1% από 18,8%) και 65 ετών και άνω (11,9% από 9,9%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα (31,3% το β΄ τρίμηνο 2016 από 27,8% το β΄ τρίμηνο 2015), η Δυτική Μακεδονία (30,6% από 30,1%) και η Θεσσαλία (24,9% από 25,8%). Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα (24,4% από 25,3%), η Κεντρική Μακεδονία (24,2% από 25,6%), η Ήπειρος (24% από 23,8%), η Αττική (22,6% από 25%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (21,9% από 23,4%), η Κρήτη (20,4% από 22,7%), η Πελοπόννησος (19,6% από 22,9%), το Νότιο Αιγαίο (18,4% από 13,4%), το Βόρειο Αιγαίο (17,3% από 19,4%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (11,7% από 19,8%).

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (31,6%) και σε όσους έχουν απολυτήριο τριτάξιας ?έσης εκπαίδευσης (27,4%). Τα χα?ηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή ?εταπτυχιακό τίτλο σπουδών (11,8%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθ?ιας εκπαίδευσης (17,3%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν ?ισθωτή απασχόληση, το 11,4% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 84% αναζητεί πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθει?ένο να εργαστεί και ?ε ?ερική απασχόληση. Τέλος, το 4,5% είτε αναζητεί ?ερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει ?ερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,2%), δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (23%) και δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (20,4%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 21,4% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι ?ακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 ?ήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν αντίστοιχα το 72,2%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατό?ων ?ε ξένη υπηκοότητα είναι ?εγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (28,2% έναντι 22,7%). Επίσης, το 72,7% των ξένων υπηκόων είναι οικονο?ικά ενεργό, ποσοστό ση?αντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,1%.

Σε επίπεδο απασχόλησης, το β΄ τρίμηνο εφέτος ο αριθ?ός των απασχολού?ενων ανήλθε σε 3.702.613 άτο?α και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση ?ε το προηγού?ενο τρί?ηνο και κατά 2,1% σε σχέση ?ε το β΄ τρί?ηνο του 2015.

Ειδικότερα, βρήκαν απασχόληση 143.836 άτο?α, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 46.772 άτο?α ?ετακινήθηκαν από τον οικονο?ικά ?η ενεργό πληθυσ?ό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 115.103 άτο?α, τα οποία πριν από έναν χρόνο ήταν απασχολού?ενα, σή?ερα είναι άνεργα και άλλα 56.862 άτο?α που ήταν απασχολού?ενα είναι πλέον οικονο?ικά ?η ενεργά. Επιπλέον, 105.904 άτο?α, που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονο?ικά ?η ενεργό πληθυσ?ό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση αλλά είναι άνεργα.

Ανά το?έα της οικονο?ίας, παρατηρείται ότι στον πρωτογενή το?έα υπάρχει ?είωση 0,3% στον αριθ?ό των απασχολού?ενων, στον δευτερογενή το?έα παρατηρείται αύξηση 6% και στον τριτογενή αύξηση 1,7%.

Το ποσοστό της ?ερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,8% του συνόλου των απασχολου?ένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζο?ένων, το 69,7% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν ?πόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 8,2% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 4,8% διότι εκπαιδεύεται, το 1,7% διότι φροντίζει ?ικρά παιδιά ή εξαρτώ?ενους ενήλικες και το 15,6% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 65,9%, εξακολουθεί να είναι το χαμηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανέρχεται στο 83,9 του συνόλου των απασχολουμένων (εκτίμηση 2015).