ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

«Μας πήραν την Αθήνα…» Ενα κείμενο του Α. Ελεφάντη

Μας πήραν την Αθήνα
μόνο για ένα μήνα

«Μας πήραν την Αθήνα«… είναι ο πρώτος στίχος από ένα σκωπτικό τραγουδάκι που τραγουδούσαν οι υποχωρούντες από την Αθήνα Ελασίτες μετά τα Δεκεμβριανά, τον Γενάρη του 1945.  Ήταν το κορυφαίο σημείο εκείνη η μάχη διότι έκρινε ως προς το κύριο: ποιος θα ήταν ο κάτοχος της πρωτεύουσας, ποια θα ήταν η εξουσία στη μεταπολεμική Ελλάδα και με ποιους όρους.

Το έργο αυτό του Άγγελου Ελεφάντη, πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ο Πολίτης», στο τεύχος 128, τον Φεβρουάριο του 1995 και περιλαμβάνεται στο έργο «Μας πήραν την Αθήνα … : ξαναδιαβάζοντας μερικά σημεία της ιστορίας 1940-1950. – Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2002».

ΜΑΣ-ΠΗΡΑΝ-ΤΗΝ-ΑΘΗΝΑ-_6_3-ELEFANTSH

Διαβάστε το κείμενο του Ελεφάντη στον Πολίτη, εδώ (σελίδα 32 και μετά)