ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης: Έξυπνα δίκτυα ύδρευσης από την ΔΕΥΑΛ

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών».

Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι και η πρόταση της ΔΕΥΑΛ με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ, προυπολογισμού 1.657.434,10

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Ακολουθεί ο πίνακας με την τελική κατάταξη και τους δικαιούχους του προγράμματος:

Α/Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ / ΜΕΙΩΣΗ Π/Υ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.959.200,00 1.499.537,32 1.499.537,32 9,04
2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ 1.853.800,00 1.495.000,00 2.994.537,32 8,80
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ 1.757.824,00 1.417.600,00 4.412.137,32 8,62
4 Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1.487.256,00 1.199.400,00 5.611.537,32 8,62
5 «Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.855.660,00 1.496.500,00 7.108.037,32 8,62
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Α ΦΑΣΗ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1.859.583,42 1.499.664,05 8.607.701,37 8,56
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1.811.516,00 1.460.900,00 10.068.601,37 8,56
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1.426.000,00 1.150.000,00 11.218.601,37 8,53
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1.858.140,00 1.498.500,00 12.717.101,37 8,20
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 1.846.360,00 1.489.000,00 14.206.101,37 8,20
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1.657.434,10 1.416.610,34 15.622.711,71 8,20
12 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΒΑΛΑΣ 1.858.797,46 1.499.030,21 17.121.741,92 8,20
13 Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.859.752,00 1.499.800,00 18.621.541,92 8,17
14 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΥΑ  ΧΑΝΙΩΝ 2.647.158,05 1.499.684,88 20.121.226,80 8,11
15 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 1.492.718,20 1.203.805,00 21.325.031,80 7,84
16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1.358.253,00 1.160.900,00 22.485.931,80 7,84
17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΥΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.859.882,32 1.499.905,10 23.985.836,90 7,75
18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 935.211,41 754.202,75 24.740.039,65 7,75
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1.858.450,00 1.498.750,00 26.238.789,65 7,75
20 Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.488.000,00 1.200.000,00 27.438.789,65 7,75
21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΆΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 1.570.676,00 1.469.900,00 28.908.689,65 7,72
22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΕΥΑ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1.816.893,88 1.465.237,00 30.373.926,65 7,66
23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.859.820,31 1.499.855,09 31.873.781,74 7,54
24 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ- Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ 2.416.532,53 1.500.000,00 33.373.781,74 7,45
25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.857.756,84 1.498.191,00 34.871.972,74 7,45
26 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1.754.766,00 1.499.800,00 36.371.772,74 7,45
27 Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.499.985,96 1.209.666,10 37.581.438,84 7,30
28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1.610.264,00 1.298.600,00 38.880.038,84 7,30
29 ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 2.086.067,50 1.500.000,00 40.380.038,84 7,27
30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 308.943,09 308.943,09 40.688.981,93 7,09
31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1.494.449,00 1.205.201,00 41.894.182,93 7,03
32 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.499.997,50 1.209.675,40 43.103.858,33 7,03
33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1.494.200,00 1.205.000,00 44.308.858,33 7,03
34 Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 1.193.451,64 962.461,00 45.271.319,33 7,03
35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1.499.149,40 1.208.991,45 46.480.310,78 7,03
36  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ ΔΕΥΑ  ΑΡΤΑΙΩΝ 1.794.727,64 1.447.361,00 47.927.671,78 6,97
37 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 868.000,00 700.000,00 48.627.671,78 6,94
38 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 999.451,16 806.009,00 49.433.680,78 6,94
39 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΥΑ  ΒΕΡΟΙΑΣ 800.000,00 790.400,00 50.224.080,78 6,85
40 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΕΥΑ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1.856.788,40 1.497.410,00 51.721.490,78 6,82
41 Προμήθεια και εγκατάσταση ενιαίου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού μείωσης διαρροών και βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 1.229.400,00 991.451,61 52.712.942,39 6,82
42 Επέκταση  Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.767.768,80 1.425.620,00 54.138.562,39 6,82
43 Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 979.600,00 790.000,00 54.928.562,39 6,69
44 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1.420.856,23 1.145.851,80 56.074.414,19 6,67
45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.475.835,60 1.190.190,00 57.264.604,19 6,67
46 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 1.497.131,36 1.207.364,00 58.471.968,19 6,67
47 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1.839.057,64 1.483.111,00 59.955.079,19 6,67
48 Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας» ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1.455.930,00 1.455.930,00 61.411.009,19 6,64
49 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔIΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (ΔΕΥΑΜ) 1.650.345,81 1.330.924,04 62.741.933,23 6,64
50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 1.450.800,00 1.170.000,00 63.911.933,23 6,63
51 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1.859.262,81 1.499.405,49 65.411.338,72 6,58
52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1.488.000,00 1.200.000,00 66.611.338,72 6,58
53 Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1.821.882,40 1.469.260,00 68.080.598,72 6,58
54 Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1.859.340,58 1.499.468,21 69.580.066,93 6,58
55 Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.061.205,64 855.811,00 70.435.877,93 6,58
56 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1.852.803,04 1.494.196,00 71.930.073,93 6,58
57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 1.328.785,24 1.071.601,00 73.001.674,93 6,58
58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.835.200,00 1.480.000,00 74.481.674,93 6,58
59 Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 1.497.368,00 1.278.200,00 75.759.874,93 6,55
60 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 800.000,00 800.000,00 76.559.874,93 6,49
61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 1.231.068,28 992.797,00 77.552.671,93 6,46
62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.108.000,00 1.500.000,00 79.052.671,93 6,37
63 Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού – Ευξεινούπολης ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 919.354,84 919.354,84 79.972.026,77 6,34
64 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1.450.000,00 1.450.000,00 81.422.026,77 6,34
65 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασσός ΔΕΥΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΗ) 1.848.880,00 1.498.000,00 82.920.026,77 6,28
66 Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων ΔΕΥΑ  ΛΙΒΑΔΕΩΝ 720.069,98 580.701,60 83.500.728,37 6,22
67 Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την  ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας  και ύδατος του Δήμου Ζηρού ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 1.484.690,44 1.197.331,00 84.698.059,37 6,22
68 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1.499.674,71 1.209.415,09 85.907.474,46 6,22
69 Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 612.199,19 612.199,19 86.519.673,65 6,16
70 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 896.339,84 896.339,84 87.416.013,49 6,16
71 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1.187.096,77 1.187.096,77 88.603.110,26 6,16