ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Προσλήψεις , προμήθεια εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Πολλές ειδήσεις για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου αλλά και την ενδυνάμωση του Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης με ιατρικό προσωπικό, στην ανακοίνωση της διοικήτρια Άννας Ζερβού.

Συγκεκριμένα:

1) Έχει προκηρυχθεί Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 404.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η χρηματοδότηση της διαδικασίας προέρχεται από Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.) έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα η διακήρυξη περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη εξοπλισμού:

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 27
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ – ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ 10
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 5
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ 5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 1
ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1
ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1
ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ 1
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 1
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 1

2) Σε στάδιο αξιολόγησης βρίσκεται η πρόταση για ένταξη της προμήθειας του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος ποσού 615.000 €,  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ.

3) Έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου  και προχωρά η διαδικασία σύστασης μιας οργανικής θέσης ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας ενδοκρινολογίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό έλλειψης της συγκεκριμένης ειδικότητας και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

4) Ορκίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία δύο ιατροί ΕΣΥ ειδικοτήτων Παθολογίας και Ψυχιατρικής. Επίσης εκκρεμεί προς έγκριση αίτημα προκηρυξης ιατρών ΕΣΥ ειδικοτήτων Παιδιατρικής, Γυναικολογίας-Μαιευτικής, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Ουρολογίας.

5) Σε συνέχεια δωρεάν μελέτης του Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικού και της εγκριτικής απόφασης της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με την οποία το νοσοκομείο επιχορήγηθηκε, με ποσό 200.000€, για την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης και επαναφοράς κομβικής σημασίας εγκαταστάσεων του νοσοκομείου σε καθεστώς ομαλούς, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας αναφέρονται τα εξής:

α) έχουν υλοποιηθεί όλες οι εργασίες αναφορικά με τις εγκαταστάσεις ατμού οι οποίες παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα από τις αρχές του έτους 2014 και είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.  Πλέον οι εγκαταστασεις έχουν τεθεί σε λειτουργία με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται, από την αρχή της χειμερινής περιόδου, η απρόσκοπτη παροχή θέρμανσης στο σύνολο του νοσακομείου, με πλήρη αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. (Υλοποίηση 2 δράσεων).

β) ολοκληρώνονται εντός του μηνός Φερβουαρίου όλες οι απαιτούμενες εργασίες  για την υλοποιήση δύο δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες αφορούν, την εγκατάσταση δύο ηλιακών πεδίων, για την παραγωγή, διαχείριση και τροφοδοσία Ζεστού Νερού Χρήσης του Νοσοκομείου. (Υλοποίηση 2 δράσεων)

γ) Εκκρεμεί η υλοποίηση δύο επιπλέον δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες θα συμβάλλουν σε επιπλέον δημοσιονομικό όφελος.

6) Λειτουργεί και παρέχει τις θεσμοθετημένες υπηρεσίες του “Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών -ριών Υπηρεσιών Υγείας” όπως έχει αναφερθεί στα από 12/7/2017 και 19/1/2018 Δελτία Τύπου. Μέριμνα του είναι η ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας,

7)  Την Δευτέρα 12/2/2018 έως και την Τρίτη 13/2/2018 θα βρίσκεται την Λέσβο  η Διοικήτρια  της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κ. Όλγα Ιορδανίδου συνοδευόμενη από κλιμάκιο της υπηρεσίας της και του Υπουργείου Υγείας. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται μετάβαση στο νοσκομείο .