ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»

socialeconomy

Με στόχο να δημιουργηθεί το ευνοϊκό εκείνο περιβάλλον, που θα δώσει τα έναυσμα ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, κατατέθηκε σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που επεξεργάστηκε η αν. υπουργός Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου και μέσω αυτού η κυβέρνηση θέλει να δώσει μία ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσω της ανάπτυξης των συνεταιρισμών.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή από τις 14 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 ενώ στόχος είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία εισφέρει μέχρι και 10% στο ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεταιριστική οικονομία δεν στοχεύει αμιγώς στη μεγιστοποίηση του κέρδους και διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Στις στοχεύσεις της κυβέρνησης μέσω του νομοσχεδίου που καταθέτει είναι:

α. Η διάχυση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

β. Η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

γ. Ο καθορισμός και η ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών.

Ετσι με το νομοσχέδιο που σύντομα θα γίνει νόμος του κράτους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τη σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, καθώς και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για την απόδοση σε αυτά της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Για να χαρακτηριστεί μία συνεταιριστική επιχείρηση ως ενταγμένη στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία πρέπει:

• να εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος-μία ψήφος

• να μην αποδίδει προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση και την ατομική ιδιοποίηση του κέρδους τους, να εφαρμόζει περιορισμούς στη διανομή κερδών και να επανεπενδύει μέρος τους σε δραστηριότητες που προάγουν τη συλλογική ή και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο.

• να προάγει την αρχή «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία»

• να διαθέτει διοικητική αυτονομία έναντι κάθε τρίτου, αναφορικά με τη διαχείριση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της

• να αποβλέπει στην οριζόντια και ισότιμη δικτύωση των συνεταιριστών, μέσω της δημιουργίας δικτύων και συστάδων, με σκοπό την ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας.

Επίσης θα πρέπει να συμβάλλει η δραστηριοποίησή της στην εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα αξιοποιώντας την κοινωνική καινοτομία, μέσα από δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος» ή παροχής υπηρεσιών ένταξης ευάλωτων ή ειδικών ομάδων, όπως αυτές ορίζονται στον παρόν άρθρο.

Καινοτομία

Ακόμη θα πρέπει να διαθέτει «κοινωνική καινοτομία», η οποία ορίζεται ως η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται για να ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και βασίζονται στην ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάμεων τόσο του κόσμου της εργασίας κατά τη διαδικασία παραγωγής, όσο και της υπόλοιπης κοινωνίας που δέχεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κατά τη διαδικασία της κατανάλωσής τους.

Η κοινωνική καινοτομία, δίνοντας λύσεις εκεί που η αγορά δεν θέλει ή αποτυγχάνει και το κράτος αδυνατεί, προάγει τη συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, συμβάλλει στην εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και, τελικά, βοηθά στη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων που βασίζονται στη συλλογικότητα, στην ισοτιμία, και όχι στον ανταγωνισμό.

(Με πληροφορίες από την efsyn)

Δείτε τη διαβούλευση στο opengov