ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Τα κριτήρια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος

Τα κριτήρια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος προσδιορίστηκαν με νομοτεχνική βελτίωση στις διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι και τα φιλοξενούμενα άτομα συμπεριλαμβάνονται στο ευάλωτο νοικοκυριό που δικαιούται το μέρισμα. Τα κριτήρια καταβολής του κοινωνικού μερίσματος είναι τόσο εισοδηματικά, όσο και περιουσιακά.

Αναλυτικά, το εισοδηματικό όριο για την καταβολή του μερίσματος είναι 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, τα 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη, τα 15.750 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα κι ένα ανήλικο μέλος, τα 18.000 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή με τρία ενήλικα μέλη, τα 20.250 ευρώ για νοικοκυριά με τρία ενήλικα κι ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη, τα 22.550 ευρώ για νοικοκυριά με τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη, καθώς και τα 27.000 ευρώ για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή με δύο ενήλικα κι έξι ή περισσότερα ανήλικα μέλη.

Τα περιουσιακά κριτήρια

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, προβλέπεται ότι η συνολική ακίνητη περιουσία όλων των μελών του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, ποσό που προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος, με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ. Παράλληλα, το σύνολο των καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων, κλπ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, ποσό που πολλαπλασιάζεται για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Οι εξαιρέσεις

Από την χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για τον φόρο πολυτέλειας ή δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλων και λοιπό προσωπικό. Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διανέμουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε έτη, να έχουν κάνει φορολογική δήλωση για το 2016 και να έχουν ασφαλιστεί τουλάχιστον μία φορά για παραπάνω από ένα μήνα και κάποιον φορέα κύριας ασφάλισης.