ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

22.678 αιτήσεις για τις ΤΟΜΥ – Μικρή η ανταπόκριση γιατρών στα νησιά

22.678 μοναδιαίες αιτήσεις υπεβλήθησαν μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας)  για την πρόσληψη δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του  συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

206

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

219

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

158

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

514

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

757

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

9427

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

477

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2605

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1635

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

850

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

3580

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

2250

 

Το επόμενο στάδιο είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, από όπου και θα καταρτιστούν οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης. Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν διεξοδικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Οπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του «Επισημαίνεται ότι παρά την περί του αντιθέτου εσκεμμένη φημολογία, εκδήλωσε ενδιαφέρον ένας σημαντικός αριθμός γιατρών, κυρίως, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ειδικότερα, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των παιδιάτρων που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Δυστυχώς, όμως για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε διαχρονική δυσκολία η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω brain drain να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά. Στους λοιπούς κλάδους παρουσιάστηκε ιδιαίτερα υψηλός αριθμός αιτήσεων. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη, αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές.»

Δεν ανταποκρίθηκαν οι γιατροί στα νησιά στην προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, «οπό τις 25 θέσεις γιατρών που προκηρύχτηκαν για τη Λέσβο μόνο ένας παθολόγος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, αντίστοιχα στα υπόλοιπα νησιά τρεις γιατροί στη Σάμο (ένας γενικής ιατρικής και 2 παθολόγοι) , ένας παθολόγος στη Χίο και από ένας παιδίατρος  σε Λήμνο και Ικαρία, ενώ αντίθετα μεγάλη ήταν η ζήτηση για τις υπόλοιπες θέσεις.»

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ειδικότητες για τις 60 συνολικά θέσεις που προκηρύχτηκαν στη Λέσβο , υπεβλήθησαν:

ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής: 0
ΠΕ Ιατρών Παθολογίας: 1
ΠΕ Ιατρών Παιδιατρικής: 0
ΠΕ Νοσηλευτικής: 11
ΠΕ Κοινων. Λειτουργών: 40
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 337 (!)
ΤΕ Επισκ. Υγείας: 9
ΤΕ Νοσηλευτικής: 88
ΤΕ Κοινων. Λειτουργών: 50
ΤΕ Διοίκ. Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας: 28
ΔΕ Βοηθών Νοσηλ: 93
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων: 105

Οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν θα επαναπροκηρυχθούν από το Υπουργείο  Υγείας.