ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

2,5 εκατ. ευρώ θα λάβει ο δήμος Λέσβου για τη διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης από τον σεισμό

Υπογράφηκε σήμερα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη η τελική απόφαση για τη διάθεση στο δήμο Λέσβου του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη φύλαξη και για την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων που επλήγησαν από το μεγάλο σεισμό της 12ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Τεντόμα, συντονιστή των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, ο Δήμος Λέσβου στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του θα κάνει αποδοχή του παραπάνω ποσού και θα δρομολογήσει σχετικές εργολαβίες και συγκεκριμένα:

1. Για την περίφραξη χώρου συγκέντρωσης των επιλεγμένων υλικών των κατεδαφίσεων,

2. Για τον ορισμό εταιρίας για φύλαξη του παραπάνω χώρου,

3. Για τη περισυλλογή των υπόλοιπων μπάζων και τη μεταφορά τους από τα οικόπεδα των ιδιοκτητών στο χώρο ανακύκλωσης καθώς και για την πληρωμή της εταιρίας ανακύκλωσης  και τέλος

4. Για την περισυλλογή, ασφαλή προσωρινή φύλαξη και αποστολή των υλικών αμιαντοτσιμέντου, που είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, σε επιχείρηση εκτός Ελλάδος για ασφαλή καταστροφή.

Η απόφαση του υπουργείου δρομολογεί το ξαναχτίσιμο του ισοπεδωμένου παραδοσιακού οικισμού της Βρίσας και προπάντων τη διάσωση των αρχιτεκτονικών του χαρακτηριστικών, αλλά και το ξεπέρασμα όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων που υπήρχαν.

Στο σκεπτικό της η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι λήφθηκε δεδομένου του ότι:

– είναι αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας της κατεδάφισης των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων τα οποία εγκυμονούν κινδύνους.

– ο οικισμός της Βρίσας μετά το σεισμό έχει καταστεί ως μη κατοικήσιμος στο σύνολό του, εξαιτίας των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων, και θα πρέπει να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

– η άρση κινδύνου σε περίπτωση επικινδύνου κτιρίου ή τμήματος αυτού, βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση αδυναμίας του, βαρύνεται ο Δήμος, ο οποίος εν προκειμένω έχει δηλώσει αδυναμία διαχείρισης του συνόλου του έργου.

– η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Βορείου Αιγαίου σε αρκετά κτίρια για τα οποία συναινεί στην κατεδάφισή τους θέτει όρο «να γίνει περισυλλογή και φύλαξη των αξιόλογων αρχιτεκτονικών μελών (γωνιόλιθοι, περιθυρώματα, διακοσμητικά στοιχεία κ.λπ.) του κτιρίου προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν στην μελλοντική αποκατάστασή τους».

– οι ιδιοκτήτες των επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων είναι αναγκαίο να μεριμνήσουν για την περισυλλογή των προσωπικών τους αντικειμένων από κατεδαφιστέα κτίρια.

– δεν είναι δυνατόν να αρχίσουν οι εργασίες επισκευής των επισκευάσιμων κτιρίων, αν δεν κατεδαφιστούν τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια

– πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στα κτίρια από τον σεισμό μια και για την αποκατάσταση των εν λόγω κτιρίων εγκρίνεται στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση η οποία χορηγείται μετά την κατεδάφιση των κτιρίων.

Ας σημειωθεί ότι τα στοιχεία των κτιρίων που πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν συλλέγονται με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού και φυλάσσονται στον χώρο που έχει υποδειχθεί από τον Δήμο Λέσβου.

Στρ. Μπαλάσκας