ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Οικονομία

Αντιλαμβάνεται η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ τη σπουδαιότητα της προσθήκης επιλέξιμων βοσκοτόπω; εφαρμογή του OMNIBUS;

Την Παρασκευή, 4/9, κατατέθηκε από 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον Τομεάρχη
Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος Στ. Αραχωβίτη Ερώτηση προς τον Υπουργό
Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία επιχειρείται, για μια ακόμη φορά, να
αναδειχθεί το θέμα των επιλέξιμων προς ενίσχυση φυσικών βοσκοτόπων.
Ο Κανονισμός 2017/2393 (γνωστός σαν Κανονισμός OMNIBUS) προετοιμάσθηκε
και εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Η
μεγάλη επιτυχία -μεταξύ άλλων- ήταν αδιαμφισβήτητα, ότι γίνονται επιλέξιμες προς
ενίσχυση πληθώρα φυσικών βοσκήσιμων εκτάσεων, όπως τα θαμνολίβαδα και τα
δασολίβαδα, δηλαδή οι παραδοσιακά βοσκήσιμες εκτάσεις στη χώρα μας.
Η έκδοσή του συνέβαλε άμεσα στη δικαίωση της χώρας μας και την επιστροφή στα
κρατικά ταμεία συνολικά 446 εκατ. ευρώ. από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Όμως, για την εφαρμογή του νέου ορισμού και την πολυναμενόμενη αύξηση των
επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων δεν έχει γίνει γνωστή καμία ενέργεια από πλευράς
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη ανάληψη της
διακυβέρνησης από τη ΝΔ.
Η αύξηση των επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων
 Θα αποδώσει στους κτηνοτρόφους τις εκτάσεις που πραγματικά
εκμεταλλεύονται για να βόσκουν κυρίως τα μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα και
αίγες) και να παράγουν τα σημαντικά κτηνοτροφικά προϊόντα (γάλα, κρέας,
φέτα, γιαούρτι) με μειωμένο κόστος.

 Θα δώσει τέλος στην στρεβλή Τεχνική Λύση που εφαρμόζεται σήμερα
 Θα δώσει επιχειρήματα για την χώρα μας στη διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ.
Η κυβέρνηση της ΝΔ που δεν έχει ακόμη δώσει στους κτηνοτρόφους την έκτακτη
στήριξη. Θα αναλάβει τουλάχιστον άμεσα τις πρωτοβουλίες ια την εφαρμογή του
νέου ορισμού και την αύξηση των βοσκήσιμων εκτάσεων που είναι και αναπτυξιακά
αναγκαία και κοινωνικά δίκαιη;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 04-09-2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: “Άμεση εφαρμογή του Νέου Ορισμού Μόνιμου Βοσκότοπου του Άρθρο 3 του
Κανονισμού 2017/2393 (Κανονισμού OMNIBUS) από τη χώρα μας”

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
προετοιμάσθηκε και εκδόθηκε ο Κανονισμός 2017/2393 (Κανονισμός OMNIBUS). Με τον
Κανονισμό αυτό, μεταξύ άλλων με το άρθρο 3, τροποποιήθηκε το (Aρθ. 4(1)(η) του
Κανονισμού 1307/2013 και έγινε μία σημαντικότατη για τη χώρα μας, όπως και για τις
λοιπές χώρες του Νότου της Ευρώπης, αναθεώρηση του ορισμού των βοσκοτόπων.
Συγκεκριμένα, διευρύνθηκε ο ορισμός των βοσκοτόπων κατά τρόπον ώστε να δίνεται η
δυνατότητα να γίνουν επιλέξιμες προς ενίσχυση πληθώρα φυσικών βοσκήσιμων πόρων,
όπως τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα, δηλαδή οι παραδοσιακά βοσκήσιμες εκτάσεις
στη χώρα μας. Η βλάστηση αυτή παρέχει τροφή στα ζώα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
στη Νότια Ευρώπη για τις διατροφικές τους ανάγκες όπως τα μικρά μηρυκαστικά
(πρόβατα και αίγες) τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του ζωικού κεφαλαίου. Η
βλάστηση αυτή που είναι κυρίαρχη στους μόνιμους βοσκότοπους, αποτελεί και τη βάση
της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας, φέτα, γιαούρτι) με μειωμένο
κόστος.
Σημειώνεται ότι ο μέχρι το 2017 ισχύων κοινοτικός ορισμός των βοσκοτόπων απέκλειε τις
εκτάσεις αυτές από την επιλεξιμότητα για την είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων.
Χάρις σε αυτή τη θεσμοθετημένη διεύρυνση του ορισμού των βοσκοτόπων άνοιξε ο
δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων που πληρούν τα κριτήρια
του νέου διευρυμένου ορισμού. Επακόλουθο είναι ότι, η εφαρμογή του νέου ορισμού στη
χώρα μας θα οδηγήσει και σε αύξηση των επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων.
Οι εκτιμήσεις για το πραγματικό μέγεθος αυτών των εκτάσεων ποικίλουν, αν και
συγκλίνουν ότι θα είναι της τάξης πλέον των 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επιλέξιμων
βοσκοτόπων.
Μάλιστα, χάρις σε αυτή τη θεσμοθετημένη διεύρυνση του ορισμού των βοσκοτόπων
ενισχύθηκε με επιχειρήματα το πλαίσιο για τις πρόσφατες δικαστικές δικαιώσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαιώνει τηνχώρα μας και επιστρέφει στα κρατικά ταμεία
συνολικά 446 εκατ. ευρώ.
Πολύ πρόσφατα, με την επίτευξη συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
(ΠΔΠ) 2021-27 που επετεύχθη την 21η Ιουλίου από το Συμβούλιο Κορυφής των 27
κρατών-μελών, η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης των

ανά εκτάριο ενισχύσεων μεταξύ παλιών και νέων κρατών-μελών προς το παρόν, όμως
ταυτόχρονα αυξήθηκε η ενίσχυση ανά εκτάριο στα 200 ευρώ για τις χώρες κάτω του μέσου
όρου των 259,5 ευρώ ανά εκτάριο της ΕΕ, γεγονός που θα αποτυπωθεί ως απώλεια
πόρων για την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι σήμερα η χώρα μας απολαμβάνει διπλάσια από
τον κοινοτικό μέσο όρο ενίσχυση ανά εκτάριο, όμως αντίθετα στην ανά αγροτική
εκμετάλλευση ενίσχυση, βρίσκεται κοντά στο ήμισυ της κοινοτικής ενίσχυσης.
Επειδή η άμεση εφαρμογή του Νέου Ορισμού Μόνιμου Βοσκότοπου του Κανονισμού
2017/2393 (Κανονισμού OMNIBUS) από τη χώρα μας θα αυξήσει τις επιλέξιμες για τις
ενισχύσεις βοσκήσιμες εκτάσεις της χώρας,
Επειδή η αύξηση αυτή των βοσκήσιμων εκτάσεων θα συμβάλει στη μείωση της υψηλής,
αλλά και πλασματικής ταυτόχρονα, ανά εκτάριο ενίσχυσης που εμφανίζει τη χώρα μας και
θα τεκμηρίωνε τη πάγια θέση της Ελλάδας για την εξωτερική σύγκλιση,
Επειδή η αύξηση αυτή των βοσκήσιμων εκτάσεων θα συνέβαλε στη αντικειμενική και
δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων και την απεμπλοκή από στρεβλώσεις στην
απονομή των ενισχύσεων από την εφαρμοζόμενη σήμερα Τεχνική Λύση,
Επειδή η αύξηση των επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων είναι και αναπτυξιακά αναγκαία
και κοινωνικά δίκαιη,
Επειδή, τέλος, θα συνέβαλλε ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια πόρων στην πρόσφατη
συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-27
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου ώστε το συντομότερο δυνατόν ο νέος
ορισμός για τους βοσκοτόπους με την κατάλληλη επικαιροποίηση του υποβάθρου
του ΟΣΔΕ, να οδηγήσει στην αύξηση των βοσκήσιμων εκτάσεων και να περιοριστεί
η απειλή οποιασδήποτε σύγκλισης των ενισχύσεων (μερικής ή πλήρους), απειλή
που αν παραμείνει θα μειώνει συνεχώς τις ενισχύσεις της ΚΑΠ προς τους Έλληνες
αγρότες;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης στο
υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλλαγών ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του
ορισμού;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αραχωβίτης Σταύρος
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Αποστόλου Ευάγγελος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκιόλας Ιωάννης
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Ιωάννης
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζάκρη Θεοδώρα
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος