ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Γιάννης Μπουρνούς: Γιατί καθυστερεί η νομιμοποίηση του δρόμου Μυτιλήνης-Αεροδρομίου;

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Α.Βεσυρόπουλος, υποδεικνύει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σαν υπεύθυνη για την καθυστέρηση νομιμοποίησης της εθνικής οδού Μυτιλήνης-Αεροδρομίου, απαντώντας ότι δεν έχει καταθέσει αίτημα αδειοδότησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου (που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών). Υπενθυμίζουμε, ότι για την ξεχασμένη επί δεκαετίες διαδικασία χρειάσθηκε ειδική νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 4/3/2019 (άρθρο 51 νόμου 4599), ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων υποβολή αίτησης για την νομιμοποίηση.

Για να καταθέσει η Περιφέρεια Β.Αιγαίου τον πλήρη φάκελο στην Κτηματική Υπηρεσία, απαιτείται εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που έχει υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για έγκριση από τον Ιούνιο του 2020. Τις τελευταίες μέρες (σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες) έγιναν ενέργειες προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για επίσπευση της έγκρισης της ΜΠΕ, παράλληλα δε αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα καταβολής προστίμων για την καθυστερημένη επί δεκαετίες υποβολή φακέλου.

Θεωρούμε ότι η χρόνια υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και τα κριτήρια προτεραιοτήτων των αρμοδίων, συνέβαλαν στην σημαντική καθυστέρηση υποβολής αίτησης νομιμοποίησης, με αποτέλεσμα να χάνονται ή να καθυστερούν σημαντικά έργα που αναφέραμε στην ερώτησή μας στη Βουλή (Νότια Παράκαμψη, κόμβος νέου αεροδρομίου, ποδηλατόδρομος κ.α.). Έστω και τώρα, πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες, οριστικής λύσης του προβλήματος.

Σχετικά με τη Νότια Παράκαμψη Μυτιλήνης, ο Υπουργός Υποδομών κ. Κώστας Καραμανλής, απάντησε ότι έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Κόστους-Οφέλους και έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτηθεί το έργο. Μόνο που οι ενέργειες αυτές είναι γνωστές από τα μέσα του 2019.

Αλλά εκείνο που δεν γνωρίζει το γραφείο του κ. Καραμανλή, είναι ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου που προΐσταται, καθυστερεί (και στην τελευταία φάση) για αρκετούς μήνες την υποβολή για έγκριση της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

Το πολύπαθο αυτό έργο βγήκε από τα συρτάρια του Υπουργείου, με την Ειδική Πράξη 3 της 15ης Φεβρουαρίου 2019 του τότε Υπουργικού Συμβουλίου και, παρόλο που φορέας υλοποίησης της Νότιας Παράκαμψης Μυτιλήνης είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, απαιτούνται ενέργειες διεκδίκησης της επίσπευσής του από τις τοπικές αρχές, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Μυτιλήνη, αλλά και να εξασφαλισθεί η άμεση πρόσβαση στο Αεροδρόμιο από όλες τις περιοχές της Λέσβου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Οικονομικών

     Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Χάνονται σημαντικά έργα από την καθυστέρηση νομιμοποίησης  της Εθνικής Οδού Αεροδρομίου – Μυτιλήνης 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέλειψαν πάνω από 25 χρόνια να νομιμοποιήσουν την Εθνική Οδό 73 Μυτιλήνης-Κρατήγου Λέσβου, η οποία περιλαμβάνει και το τμήμα που συνδέει την πόλη της Μυτιλήνης με το Αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης». Η σοβαρότατη αυτή παράλειψη έγινε γνωστή το 2017, όταν η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου διέκοψε αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες που είχε προγραμματίσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Παρά τη νομοθετική ρύθμιση που έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση με το άρθρο 51 του Νόμου 4599/2019 και στη συνέχεια με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του Νόμου 4607/2019, δυστυχώς οι αναγκαίες διαδικασίες νομιμοποίησης δεν ολοκληρώθηκαν. Η εκκρεμότητα αυτή καθυστερεί την προώθηση και εκτέλεση σημαντικών έργων όπως:

α) Απολύτως αναγκαίες επισκευές του οδικού άξονα που οδηγεί στο Αεροδρόμιο: τεχνικά έργα προστασίας, αντικατάστασης πυλώνων φωτισμού κλπ.

β) Το έργο του ποδηλατοδρόμου Σουράδας – Νεάπολης ενταγμένο στο Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λέσβου, με κίνδυνο να χαθεί οριστικά.

γ) Εμπλέκεται επίσης και το πολύπαθο έργο της Νότιας Παράκαμψης Μυτιλήνης, που βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης των περιβαλλοντικών όρων. Για το σημαντικό αυτό έργο, ιδιαίτερης σημασίας για τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης της Μυτιλήνης και της πιο σύντομης πρόσβασης στο Αεροδρόμιο από τις Επαρχιακές Οδούς της Λέσβου, επανεκκίνησαν  οι διαδικασίες προώθησής του με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 3 της 15ης Φεβρουαρίου 2019). Μετά την απόφαση αυτή, συντάχθηκε μελέτη  κόστους – οφέλους ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων .       

δ) Εκτός  από  τα  παραπάνω, μια  σημαντικότατη επίπτωση από την καθυστέρηση νομιμοποίησης της εθνικής οδού Αεροδρομίου – Μυτιλήνης, είναι η καθυστέρηση κατασκευής κόμβου στον νέο σταθμό αεροδρομίου Μυτιλήνης, με  αποτέλεσμα να  υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων και ταλαιπωρία τόσο των επιβατών, όσο και των επαγγελματιών (οδηγών ταξί και λεωφορείων). 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται 1) ο κ. Υπουργός Οικονομικών: Πότε θα ολοκληρωθεί η Νομιμοποίηση του Οδικού Άξονα Μυτιλήνης–Κρατήγου, ώστε να μην απενταχτούν απολύτως αναγκαία έργα.

2) ο κ. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ώστε να είναι δυνατή η προώθηση ένταξης του έργου Νότιας Παράκαμψης Μυτιλήνης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπουρνούς Ιωάννης

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Πάνος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού

Πληροφορίες : Στ. Παναγιώτου Ελέγχου

Τηλέφωνο : 210 3224878 Τμήμα Ερωτήσεων
FAX : 210 3235135
e-mail : [email protected] Κ Ο Ι Ν : Β ο υ λ ε υ τ έ ς του Πίνακα Διανομής

(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8450/23.7.2020 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8450/23.7.2020 ερώτησης που κατέθεσαν οι
Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε ότι:
Εφόσον κατατεθεί αίτημα Αδειοδότησης παραχώρησης χρήσης του έργου “Εθνική
Οδός 73 Μυτιλήνης – Κρατήγου Λέσβου“ σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του
Νόμου 4607/2019 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου θα
επιληφθεί του ως άνω αιτήματος σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ