ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Απόψεις Δεύτερο Θέμα

«Εκάμαμεν ιεράν επανάστασιν…»

 

Η ιερή αντίσταση της ιεραρχίας της ελλαδικής εκκλησίας εστέφθη με απόλυτη επιτυχία. Ανήμερα των Φώτων, εντός των ιερών ναών καθ’ άπασαν την επικράτεια, είχαμε προσκλητήριο νεκρών!!! Δε γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό και προσευχόμαστε στον Πανάγαθο να μη συνδράμει στην αφροσύνη των δεσποτάδων να κηρύξουν “αντίσταση κατά της αρχής” συμμαχώντας με τον αόρατο εχθρό των ανθρώπων.

Θα μου πείτε, ζητάς από κήρυκες του επέκεινα να σκέφτονται ορθολογικά; Εδώ διάφοροι επιφανείς επιστήμονες, λοιμωξιολόγοι καθηγητές πανεπιστημίου δεν μπορούν να χωρίσουν “δυο γαϊδουριών άχυρα” θα το κάνουν οι ρασοφόροι επαγγελματίες της θρησκείας;

Δε θα σχολιάσουμε τη στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την αντίδρασή της στο “αντάρτικο”. Μπορεί να τιμωρεί παραδειγματικά τους “άφρονες” νέους που συνωστίζονται στις πλατείες αλλά δε θα μπορούσε να τα βάλει με τους καλύτερους ψηφοσυλλέκτες της παράταξης!!!

Αντί άλλων σχολίων ας θυμηθούμε, μέρες πού’ναι – 200 χρόνια από το 1821 – ένα απόσπασμα από την Ελληνική Νομαρχία του Ανωνύμου του Έλληνος που δημοσιεύθηκε στην Ιταλία το 1806 και περιγράφει το θρησκευτικό Ιερατείο. Πόσο μακριά είναι από το σήμερα;    

 “Ὦ σὺ μιαρὰ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τί ὁμοιάζεις … τοὺς ἱεροὺς καὶ θείους ἀποστόλους τοῦ λόγου τῆς σοφίας τοῦ Ἰησοῦ

Χριστοῦ; Ἴσως εἰς τὴν ἔνδειαν καὶ ἀφιλοκέρδειαν, ὁποὺ ἐκεῖνοι ἐκήρυττον; Ἀλλ᾿ ἐσὺ εἶσαι γεμάτη ἀπὸ χρήματα, ὁποὺ καθημερινῶς κλέπτεις ἀπὸ τοὺς ταλαιπώρους χριστιανούς. Ἴσως εἰς τὴν ἐγκράτειαν καὶ χαλιναγωγίαν τῶν παθῶν; …

Μήπως τοὺς ὁμοιάζεις κἂν εἰς τὴν εὐλάβειάν των πρὸς τὴν θρησκείαν; Ἀλλὰ ποῖος δὲν γνωρίζει τὴν ἄκραν ἀνευλάβειάν σου καὶ ποῖος δὲν ἠξεύρει πόσον γελοιωδῶς καὶ χλευαστικῶς ἐκτελεῖς τὰς ἱερουργίας;

Εἰς τί λοιπὸν τοὺς ὁμοιάζεις; Εἰς τὴν φιλανθρωπότητα; Ἐσύ, τοὺς πτωχοὺς δὲν καταδέχεσαι οὔτε κἂν νὰ τοὺς ἰδῇς, οὐχὶ δὲ νὰ τοὺς βοηθήσῃς. Ἡ λύσσα σου διὰ τὰ χρήματα εἶναι ἀπερίγραπτος…. 

Εἰς τί λοιπὸν τοὺς ὁμοιάζεις; Βέβαια εἰς οὐδέν. Ὢ τῆς δυστυχίας σας, ἄνθρωποι βάρβαροι καὶ μωροί. Ἔπρεπε νὰ ξαναγυρίσῃ ὁ Χριστός, διὰ νὰ σᾶς φωτίσῃ, ἐπειδὴ ἐσεῖς οὔτε κἂν στοχάζεσθε νὰ ἀνοίξητε ποτὲ ἓν βιβλίον, διὰ νὰ λαμπρύνητε τὸν ἐσκοτισμένον σας νοῦν.

Σύ, λοιπόν, ὦ Σύνοδος, ἀγκαλὰ καὶ νὰ φέρῃς τοὺς τίτλους τῆς ἁγιωσύνης καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἀρετῆς, οὐχί, οὐχί, ποσῶς δὲν ὁμοιάζεις τὰ ὑποκείμενα, ὁποὺ προσπαθεῖς νὰ παρησιάσῃς.

Σὺ εἶσαι μία μάνδρα λύκων, ὁποὺ δὲν ὑπακούεις τὸν ποιμένα σου καὶ κατατρώγεις τὰ ἀθῶα καὶ πολλὰ ἥμερα πρόβατα τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας…”