ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Πολιτική

Επιστολή της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ για την ισότιμη ένταξη των Γεωπόνων – Γεωτεχνικών Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Πρόεδρε του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,

Με την παρούσα επιστολή , σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της ισότιμης ένταξης των Πτυχιούχων Γεωπόνων -Γεωτεχνικών Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , και το ίδιο καλούμε να γίνει και από το Επιμελητήριο.

Αναμένουμε την τοποθέτηση τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το οποίο είναι η επιβλέπουσα αρχή του Επιμελητηρίου και το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις , άλλα και την επίσημη τοποθέτηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της προτάσεως μας

Υπενθυμίζουμε ότι:

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης στα γεωτεχνικά θέματα καθώς παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων και για μελέτες που αναφέρονται σε θέματα γεωπονικά, δασοπονικά, ζωοτεχνικά, κτηνιατρικά, ιχθυοπονικά και γεωλογικά.

Η μη ένταξή μας ως Πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί Τ.Ε. στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θέτει ευθέως ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και θίγει τον πυρήνα του κατοχυρωμένου με το άρθ. 5§1 του Συντάγματος δικαιώματος της επαγγελματικής ελευθερίας, αφού η επιμελητηριακή μας εκπροσώπηση προασπίζει την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Με την προτεινόμενη ισότιμη ένταξη μας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. :

Ενοποιείτε ο γεωτεχνικός κλάδος στο σύνολο του.

Ισχυροποιείτε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη και ενδυναμώνονται τα οικονομικά του

Τακτοποιείτε οριστικά και αμετάκλητα το πάγιο αίτημα των Γεωπόνων/Γεωτεχνικών Τ.Ε. περί της θεσμοθετημένης επιμελητηριακής τους εκπροσώπησης :

σε Ενιαίο Μητρώο

με Δικαίωμα Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι ,

και με την Ισότιμη Συμμετοχή τους στα διάφορα όργανα και επιτροπές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος οι Γεωπόνοι/Γεωτεχνικοί Τ.Ε.

Το επιμελητήριο λειτουργεί ως ο επιστημονικός και θεσμοθετημένος φορέας του κράτους για το σύνολο των Γεωτεχνικών και υλοποιείτε οριστικά το αίτημα πολλών γεωτεχνικών για ένα επάγγελμα και ένα επιμελητήριο για τους Γεωπόνους (Π.Ε.) & (Τ.Ε.)

Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι., επομένως και των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν παρακολουθήσει βασικές τετραετείς σπουδές στο επιστημονικό τους πεδίο, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνολογική γνώση, και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. ο επίσημος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας των Γεωτεχνικών – Γεωπόνων Τ.Ε. εάν και εφόσον επιτευχθεί η ισότιμη ένταξη μας στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα συνεχίσει την δραστηριότητα της και την λειτουργία ως συμβουλευτικός και συνδετικός φορέας των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε. προς το επιμελητήριο, όπως λειτουργούν και οι άλλες γεωπονικές και γεωτεχνικές ενώσεις, σύλλογοι και σωματεία (π.χ. Π.Ο.Σ.Γ., Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., Π.Ε.Κ.Δ.Υ., Γεωπονικοί Σύλλογοι, κλπ).

Επειδή πρέπει να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα της ισότιμης επιμελητηριακής εκπροσώπησης μας και να ενοποιηθεί ο γεωτεχνικός κλάδος στο σύνολο του, σας καλούμε να μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατό, οριστικά και όχι ‘’προσχηματικά’’ και αόριστα, με ΝΑΙ ή ΟΧΙ , προκειμένου και εμείς ως Ένωση να κινηθούμε ανάλογα με την τελική σας τοποθέτηση στις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να προστατέψουμε τα μέλη μας και τους συνάδελφους Γεωπόνους Τ.Ε. στο σύνολο τους επί του συγκεκριμένου αιτήματος μας.

Αναμένουμε για την άμεση απάντηση και τοποθέτηση σας επί της προτάσεως μας το ταχύτερο δυνατό.

 

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Αθήνα, 22/10/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.