ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Πολιτική

Ερώτησητων ευρωβουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία – GUE/NGL, Κώστα Αρβανίτη & Αλέξη Γεωργούλη, προς την Κομισιόν, σχετικά με τον νόμο Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση

Ξεκάθαρη τοποθέτηση για το χάος που προκαλεί στην ιδιωτική εκπαίδευση ο Νόμος Κεραμέως ζητούν από την Κομισιόν ο Κώστας Αρβανίτης και ο Αλέξης Γεωργούλης.

Οι δύο Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με την ερώτησή τους, φέρνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον των ευθυνών της σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις του νέου νόμου στην νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών, στην ισονομία ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ότι αφορά στις εργασιακές σχέσεις των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι ο Νόμος Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση, μέσω της ουσιαστικής απόσυρσης της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας από τα ιδιωτικά σχολεία, γκρεμίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο των νόμων 4415/2016 και 4472/2017 (Νόμου Φίλη-Γαβρόγλου) που θεσπίστηκε μετά από οδηγίες των ευρωπαϊκών αρχών και ιδίως του EQFAdvisoryGroup, της επιτροπής δηλαδή που ασχολείται με την αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η Επιτροπή καλείται να τοποθετηθεί στο γεγονός πως κρίσιμες πτυχές της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων και οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι εκτός ουσιαστικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οι τίτλοι σπουδών εκδίδονται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε σχολάρχη.

Αρβανίτης και Γεωργούλης ζητούν σαφείς απαντήσεις για τη διασφάλισητης νομιμότητας των τίτλων σπουδών από τα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, για την περιφρούρηση της ισονομίας ανάμεσα σε όλους τους μαθητές και για το αν η Κομισιόν προτίθεται να παρέμβει με βάση τις προϋποθέσεις που το EQFAdvisoryGroup έθεσε το 2014 στην ελληνική κυβέρνηση για την αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, όροι που η εκπλήρωσή τους είναι απαραίτητη για να έχουν πανευρωπαϊκή αναγνώριση οι τίτλοι σπουδών των Ιδιωτικών Σχολείων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης όπως κατατέθηκε από τους δύο Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία:

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της αντιστοίχισης του Εθνικού (NQF) με το Ευρωπαϊκό (EQF) Πλαίσιο Προσόντων, που οι ευρωπαϊκές αρχές εύλογα είχαν «παγώσει» κατά το 2014 λόγω της αυθαιρεσίας που παρατηρούνταν στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, το EQF AdvisoryGroup της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ήδη προτάξει την ανάγκη θεσμοθέτησης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και λήψης μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενωνεκπαιδευτικών υπηρεσιών και η νομιμότητα έκδοσης των τίτλων σπουδών.

Όμως, με το νόμο 4713/2020, κρίσιμα ζητήματα της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και εν γένει οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών τέθηκαν εκτός της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας. Πλέον τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα εκδίδουν τους τίτλους τους με μοναδική ευθύνη τουεκάστοτε ιδιοκτήτη, χωρίς κανένα έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

 

  1. Τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα;

 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να περιφρουρηθεί η ισότητα ανάμεσα σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης;

 

  1. Ενόψει των ρυθμίσεων του ν. 4713/2020, θα επαναλάβει το EQF AdvisoryGroup τις οδηγίες που το 2014 είχε αποστείλει στην τότε ελληνική κυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί η αντιστοίχιση του Ελληνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων;