ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Ερώτηση Γιάννη Μπουρνού για το πρόγραμμα Leader στη Λέσβο

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ: Αναγκαία η χρηματοδότηση όλων των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικού τομέα του προγράμματος LEADER στη Λέσβο

 

Στο πρόγραμμα LEADER για τη Λέσβο 132 επενδυτικές πρoτάσεις έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (υπεύθυνος φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης του Leader για τη Λέσβο), καθώς και από τους αρμόδιους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο η αρχική κατανομή κονδυλίων προβλέπει τη χρηματοδότηση μόνο 34 εξ αυτών με το εγκεκριμένο ποσό των 4,27 εκατομμυρίων ευρώ.  

Η ΕΤΑΛ ΑΕ, με σχετική τεκμηριωμένη πρόταση, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, καθώς και η Περιφερειακή Παράταξη «Συμπαράταξη Πολιτών Βορείου Αιγαίου» έχουν ζητήσει την υπερδέσμευση/ανακατανομή χρηματοδότησης και των υπόλοιπων 98 επενδυτικών προτάσεων δικαιούχων, που απαιτεί την επιπλέον χρηματοδότηση 12,38 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η εντεινόμενη οικονομική κρίση στη Λέσβο, τα πλήγματα στον τουρισμό και στους εξαρτώμενους από τον τουρισμό τομείς παραγωγής και απασχόλησης της Λέσβου, επιβάλλουν ως ένα ελάχιστο μέτρο στήριξης της Οικονομίας την έγκριση της επιπλέον χρηματοδότησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το 70% της οικονομίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου αποτελείται από μικρές και μεσαίες αγροκτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις. Είναι νομίζουμε αυτονόητη η σημασία, για την τοπική οικονομία και την απασχόληση, ίδρυσης ή επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που αξιοποιούν την αγροτική παραγωγή του νομού.  

Επισημαίνουμε πως αντίστοιχη αύξηση χρηματοδότησης έργων φορέων κοινωνικού τομέα, είχε αποφασιστεί στις 11 Φεβρουαρίου 2019 από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Έχουν εξεταστεί τα προαναφερόμενα αιτήματα;
  2. Έχουν δοθεί εντολές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την ανακατανομή του προγράμματος, ώστε να χρηματοδοτηθούν και οι 132 επενδυτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο τοπικό πρόγραμμα της Λέσβου;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Μπουρνούς Ιωάννης

Hγουμενίδης Νικόλαος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Πούλου Γιώτα

Σκουρολιάκος Πάνος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης