ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Η Ελλάδα στην πανδημία Covid-19 σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

 

Θα είχε ενδιαφέρον, εντάσσοντας τη χώρα μας στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα να αξιολογήσουμε τα δεδομένα και τους δείκτες που αφορούν στην υγειονομική κρίση και να κατατάξουμε την Ελλάδα σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα και δείκτεςτων υπολοίπων 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον θα εκτιμηθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την Διάγνωση, την ασθένεια (Νοσηρότητα) και την θεραπεία ή κατάληξη (Θνητότητα) των νοσούντων.

Και ακόμη, μπορεί να εκτιμηθεί η πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα και να συγκριθεί με την αντίστοιχη πορεία των εμβολιασμών στις χώρες της Ε.Ε.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ (στοιχεία 12/5/21):

Απαραίτητο στοιχείο για την διάγνωση της θετικότητας ή όχι αποτελεί το PCR test ή rapid Agtest.Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα test ανά 1 εκατομμύριο άτομα του πληθυσμού και η κατάταξη στην 1η θέση (Δανία), στην τελευταία θέση (Βουλγαρία), της Ελλάδας και του μέσου όρου των 27 χωρών της Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ TESTS ANA 1 EKATOMMYΡΙΟ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ – Ε.Ε. TESTS ΑΝΑ 1 εκατ. (12/5/21)
Αριθμός Θέση
ΔΑΝΙΑ 7.656.673
Ε.Ε. (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 ΧΩΡΩΝ) 1.044.540 12η
ΕΛΛΑΔΑ 832.962 18η
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 381.164 27η

Eπεξεργασία στοιχείων Πηγή: www. ourworldindata.org

Παρατηρούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται κάτω του μέσου όρου στην Ε.Ε. και μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί 21% λιγότερα διαγνωστικά test από τον μέσο όρο των 27 χωρών.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ (στις 12/5/21):

Η νοσηρότητα μετριέται ως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων εργαστηριακά κρουσμάτων ανά 1 εκατομμύριο άτομα του πληθυσμού.Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο άτομα του πληθυσμού και η κατάταξη στην 1η θέση (Τσεχία), στην τελευταία θέση (Φινλανδία), του μέσου όρου των 27 χωρών της Ε.Ε. και της Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝANA 1 EKATOMMYΡΙΟ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ – Ε.Ε. ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ (κρούσματα ανά 1 εκατ.  στις 12/5/21)
Αριθμός Θέση
ΤΣΕΧΙΑ 153.827
Ε.Ε. (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 ΧΩΡΩΝ) 70.983 15η
ΕΛΛΑΔΑ 35.605 26η
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 16.137 27η

Eπεξεργασία στοιχείων Πηγή: www. ourworldindata.org

Στην χώρα μας έχουν καταγραφεί τα μισά κρούσματα από αυτά του μ.ο. των χωρών της Ε.Ε., κατατάσσοντάς την στην 2η καλύτερη θέση στην Ε.Ε. μετά την Φινλανδία.

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: Το ποιοι είναι φορείς και ασθενείς διαπιστώνεται από τα διαγνωστικά tests, στην πραγματοποίηση των οποίων η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλο έλλειμα σε σχέση με την Ε.Ε. Ο χαμηλός αριθμός διαγνωστικών tests προφανώς έχει σαν αποτέλεσμα την ανεπάρκεια εντοπισμού και καταγραφής ασυμπτωματικών ή νοσούντων με ήπια συμπτώματα οι οποίοι και δεν εξετάστηκαν εργαστηριακά.

ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ (στις 12/5):

Η θνητότητα μετριέται ως ο αριθμός των θανάτων ανά 1 εκατομμύριο κρούσματα.Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι θάνατοι ανά 1 εκατομμύριο νοσούντα άτομα και η κατάταξη στην 1η θέση (Βουλγαρία), στην τελευταία θέση (Κύπρος), της Ελλάδας και του μέσου όρου των 27 χωρών της Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ANA 1 EKATOMMYΡΙΟ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ – Ε.Ε. ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ (θάνατοι ανά 1 εκατ.  κρούσματα στις 12/5/21)
Αριθμός Θέση
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 41.544
ΕΛΛΑΔΑ 30.337
Ε.Ε. (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 ΧΩΡΩΝ) 22.004 10η
ΚΥΠΡΟΣ 4.847 27η

Eπεξεργασία στοιχείων  Πηγή: www. ourworldindata.org

Η χώρα μας δυστυχώς κατατάσσεται στην 4η θέση όσον αφορά την θνητότητα, αμέσως μετά την Βουλγαρία (41.444), την Ουγγαρία (36.313) και την Σλοβακία (31.238). Και αυτό καταδεικνύει τις τραγικές ελλείψεις και ανεπάρκειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μιας και αυτό είναι υπεύθυνο για την νοσηλεία, περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ:

Έως 25 Φεβρουαρίου 2021 οι εμβολιασμοί στη χώρα μας σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ε.Ε. προχώρησαν σημαντικά, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η θέση με 9,2% εμβολιασμένους όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 7,8% (18η θέση).

 

 

 

Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά ο εμβολιασμός του πληθυσμού της χώρας μας καθυστερεί όλο και περισσότερο σε σχέση με την Ε.Ε., με αποτέλεσμα την εβδομάδα 29 Απριλίου έως και 5 Μαίου να καταγράφονται 30,7 εμβολιασμοί ανά 100 άτομα του πληθυσμού κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 21η θέση. Το ίδιο χρονικό διάστημα ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 35,4  εμβολιασμοί ανά 100 άτομα του πληθυσμού, αριθμός που αντιστοιχεί στην 10η θέση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Από τις παραπάνω καταγραφές προκύπτουν:

  1. Η ελλιπής διάγνωση λόγω του χαμηλού αριθμού των πραγματοποιηθέντων διαγνωστικών tests.
  2. Hασαφής εικόνα όσον αφορά τους πραγματικά νοσούντες λόγω ακριβώς του χαμηλού αριθμού των εργαστηριακών test.
  3. O εξαιρετικά υψηλός αριθμός θανάτων.
  4. Η καθυστέρηση στους εμβολιασμούς από τον Μάρτιο και μετά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά με τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών; Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουν απαντήσει οι ειδικοί επιστήμονες και να έχουν καταθέσει προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία προκειμένου να έχουν προληφθεί και αποφευχθεί τουλάχιστον τα ακραία αποτελέσματα.

Εκτός και αν το έχουν ήδη κάνει.