ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Ή αλλιώς το γιοφύρι της Άρτας

Έχουν ήδη περάσει 15 μήνες από τις εκλογές ια την ανάδειξη νέας Δημοτικής αρχής και ένας σχεδόν χρόνος από την ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους της νέας Δημοτικής αρχής και ο Δήμος Μυτιλήνης είναι ακόμα χωρίς Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)΄

Και επειδή είναι πολύ φυσικό ο περισσότερος κόσμος να μην γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι αυτό, θέλω να πω πως χωρίς Ο.Ε.Υ. είναι αδύνατη η πρόσληψη προσωπικού. Είναι δε γνωστό πως η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης , όπως πολλές φορές έχει αναφέρει και η ίδια Δημοτική Αρχή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προερχόμενος από τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου, Δήμος Μυτιλήνης.

Παρόλο λοιπόν την απόλυτη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού η συζήτηση για τον Οργανισμό ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης, με σημαντική καθυστέρηση, για  πρώτη φορά στις 11/03/2020,  8 μήνες περίπου μετά την ανάληψη καθηκόντων από την νέα Δημοτική αρχή.

Ο κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και στάλθηκε  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση.

Τον Αύγουστο (12/08/2020) κληθήκαμε εκ νέου ως Δημοτικό Συμβούλιο να διορθώσουμε τον οργανισμό σύμφωνα με υποδείξεις που μας έγιναν από την Αποκεντρωμένη διοίκηση.

Και σ’ αυτή  δε τη συνεδρίαση ζήσαμε τον παραλογισμό η πλειοψηφία της Δημοτικής αρχής να θέλει να προχωρήσει και σε αλλαγές που δεν προτεινόταν από την αποκεντρωμένη και που αφορούσαν τη διοικητική εξέλιξη των μηχανικών Πε και Τε της τεχνικής υπηρεσίας, εισηγούμενη ακριβώς τα αντίθετα από ότι η ίδια είχε εισηγηθεί  και ψηφίσει στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο(10/03/2020). Διότι πλειοψηφία έχουμε και ότι θέλουμε κάνουμε. Σήμερα το λέμε έτσι, αύριο το λέμε αλλιώς και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποκτούν την αξία κουρελόχαρτου! Όμως όπως είπαμε πλειοψηφία έχουν και παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν έκαναν τις αλλαγές που ήθελαν και ο Ο.Ε.Υ πήρε πάλι το δρόμο για την Αποκεντρωμένη. Και ενώ περιμέναμε την έγκρισή του για να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, η Αποκεντρωμένη αυτή την φορά μας έκανε την έκπληξη.

Μας επιστρέφει τον οργανισμό και μας ζητάει να μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες Πρωτογενούς τομέα, Αδειοδοτήσεων, και ρυθμίσεων  εμπορικών δραστηριοτήτων στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού!!

Και ρωτάμε:

Πέρα από την ουσία της αυτής της μετακίνησης και τις ενστάσεις που μπορεί να εγείρει ο καθένας επ’ αυτής,

α) Γιατί η παρατήρηση αυτή δεν έγινε στην πρώτη φάση ελέγχου του Οργανισμού από την Αποκεντρωμένη;

β) Γιατί η Αποκεντρωμένη 5 μήνες μετά την κατάθεση από το Δήμο Μυτιλήνης του Οργανισμού έρχεται να ζητήσει μια αλλαγή ενάντια σ’ αυτό που η ίδια είχε προτείνει στον μεταβατικό οργανισμό ο οποίος ισχύει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Μυτιλήνης;

γ) Γιατί αυτό ζητείται μόνο από το Δήμο Μυτιλήνης ενώ η Αποκεντρωμένη για το Δήμο Δυτικής Λέσβου κάνει αποδεκτό ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζητάει από το Δήμο Μυτιλήνης;

Τέλος είναι τόσο σημαντική αυτή η αλλαγή ώστε να δημιουργηθεί μια επιπλέον καθυστέρηση η οποία σημειώστε μας στοίχισε την ένταξη μας στην κινητικότητα από όπου θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε κάποιους εργαζόμενους που θα ήθελαν να μετακινηθούν στο Δήμο Μυτιλήνης! Όμως αφού δεν υπάρχει οργανισμός  δεν μπορεί να γίνει καμιά μετακίνηση!

Έτσι χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία για μικρή έστω ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου!

Ρωτάμε επίσης

Πότε θα σταματήσουν τα πήγαινε έλα του Οργανισμού;

Σκέφτεται κανένας πως αυτή η καθυστέρηση επιβαρύνει τους υπάρχοντες εργαζομένους του Δήμου Μυτιλήνης που αναγκάζονται να δουλεύουν με ελλείψεις;

Σκέφτεται κανένας πως αυτή η καθυστέρηση δένει τα χέρια των υπηρεσιών του Δήμου και υποβαθμίζει το έργο τους κάτι που έχει επίπτωση στους πολίτες αυτού του Δήμου;

Είναι δυνατόν όταν τόσοι άνεργοι νέοι περιμένουν να βρουν μια θέση εργασίας κάποιοι να κωλυσιεργούν (δεν έχουμε καταλάβει ακόμα για πιο λόγο) και να καθυστερούν την προκήρυξη αυτών των θέσεων;

Πολλά τα ερωτήματα, πολλές οι αμφιβολίες μεγάλη η αναποτελεσματικότητα των χειρισμών!

Ποια θα είναι άραγε η συνέχεια;

Χιωτέλλη Εριφύλη

Επικεφαλής της παράταξης  «ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»