ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Ο ΝΤΙΟΡ, Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΝΔΩΝΗ

Άρχισαν να καταφθάνουν τα μοντέλα του Dior.

Πρώτη και καλύτερη η Τσι-ΜΕΝΔΩΝΗ, ως προεξάρχουσα ιέρεια, του ιερού βράχου της Ακροπόλεως και φύλαξ του αισθητικού κάλλους αυτού, με ποδήρη χιτώνα, ως άλλη Καρυάτις. Τινες, την παρομοιάζουν με την βοωπιδα Θεάν Αθηνάν, αλλά από κοντά πέρασε και δεν άγγιξε. Λίγο παρακάτω,  η απαραίτητος ουρά της, η τσουλουφάτη πανεπιστημιακός Αννούλα του χιονιά Παναγιωταρέα, με ιματίδιον τσιγγανέ κλαρωτόν και γαρούφαλλο στ’ αυτί ( η τσαχπινιά της),  η και παμφάγος αποκαλουμένη,   ως σιτιζόμενη από γεννήσεως της,  εις το πρυτανείον του δημοσίου κορβανά. Το ιματίδιον της είναι πιστόν  αντίγραφον της θεάς Αρτέμιδος της Βραυρώνος. Επελέγη και λόγω των υπέροχων γαμπών της. Ακριβώς όπισθεν, “της τσιμέντο να γίνει” καλλονής, η καχεκτική μελανειμονούσα παρθένος, της οποίας το όνομα ατυχώς δεν γνωρίζω, η οποία και θα κλείσει,  ως κόρη κανιστροφόρος των Παναθηναίων την λιτήν αυτήν εκδήλωσιν, η οποία τελεί υπό την υψηλήν εποπτείαν της κομήσσης της Κρακοβίας Μαρέβας.

Την όλην εκδήλωσιν θα παρουσιάσει η κ. Ιωάννα Μάνδρου, με την αρχαίαν κατατομήν, η οποία την τελευταίαν  στιγμήν αντικατέστησεν την χολερικήν Μάρα Ζαχαρίτσα,  δια λογούς υγείας (έτσι είπαν). Εγώ όμως έμαθα ότι η επιτροπή φοβήθηκε μήπως της ξεφύγει αυτό το άκρως εγωιστικόν που λέγει κάθε βράδυ στο δελτίον ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ” η φωνή της αλήθειας”

_ Είμαι η Μάρα Ζαχαρέα!!!!

Όμως – κακά τα ψέματα – η κ. Μάνδρου εκπέμπει φως ιλαρόν, που χρειάζεται η εκδήλωση,  ελλείψει ήχου που απαγόρευσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Θα ήμουν άδικος αν έκλεινα τούτο το κειμενάκι, χωρίς να υμνήσω την προστάτιδα του πολιτισμού μας, την αποβαρβαρισθείσαν κ. Μενδώνη, την χαριέσσαν και  φιλομειδεστάτην, πολιτικήν σύνευνον του ογκολίθου της πολιτικής , φύλακος του συντάγματος μας, κομψοτάτου λιποσαρκούς κ. Τούρκογλου. Δεν είναι δα και λίγο , να κάνεις γνωστόν per terra per mare, τον ναίσκον που οι προγονίσκοι μας ονόμαζαν Παρθενώνα,  εις όλην την οικουμένην ώστε να τον γνωρίσει και η βάρβαρος δύσις  – που δεν γνωρίζω αν κατέβηκε ακόμα από τα δένδρα- και να νιώσει κάθε ” είδους μεγαλείον”.!!!  !

Από δω και πέρα ισοτίμως πλέον θα λέμε.

Ουχί μόνον, ex oriente lux, αλλά και ex occidente!!!

Σας ευχαριστούμε κ. Μενδώνη μας.

 

Μετά της προσηκούσης τιμής και του ασπασμού μου, εις την αβροδίαιτον αγνήν  χείρα σας (μάλλον δεξιά πια).

Δικός σας.

Περικλής ο του Ξανθίππου.

(Και δια την αντιγραφήν Βάσος Ι. Βόμβας, ο Λέσβιος)