ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

«Παράταση προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο»

 

Ο Βουλευτής Ιωάννης Μπουρνούς καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορά με την επιστολή του Τ.Ε.Ε ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμιών για αυθαίρετα και υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο», στην οποία γίνεται λόγος για πληθώρα παραπόνων και εκπεφρασμένης αγανάκτησης εκ μέρους των μηχανικών, για τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν να φέρουν εμπρόθεσμα εις πέρας τις υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων που αναλαμβάνουν ενώ, παράλληλα, αναφέρεται ως προβληματική η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο. Επισημαίνεται, ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα – εξαιτίας του covid-19 – και ο περιορισμός της καθημερινής δραστηριότητας τόσο των πολιτών όσο και των μηχανικών, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί. Επιπλέον, αναφέρονται δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής, ενδεχομένως εξαιτίας του αυξημένου όγκου υποθέσεων, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση των εργασιών να καθίσταται ανέφικτη.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται η κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», που έχει περιέλθει το νησί της Λέσβου και η οποία επιτείνει τα ως άνω προβλήματα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη ικανοποίησης του αιτήματος του Τ.Ε.Ε. ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

Παρακαλούμε για την απάντηση, τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε σχετικά.

                                                                                                                         

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

 

Ο καταθέτων βουλευτής

Ιωάννης Μπουρνούς

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

https://docs.google.com/document/d/1Y5Tt9MaF3iWf87OWYIXuPDQll-4_Lv6PN_JBajtjJNo/edit