ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Δεύτερο Θέμα Τόπος

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του COVID -19 στο Ίδρυμα «Θεομήτωρ» της Αγιάσου

Παρακολουθώ με αγωνία τις εξελίξεις της πανδημίας. Πανελλαδικά, στο νησί μας και στο Κέντρο Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφερειας  Βορείου Αιγαίου (πρώην Θεομήτωρ).

Θα επικεντωθώ στο ΚΚΠΠΒΑ.

Από την στιγμή που ο κορονοιός πέρασε το «κατώφλι» του Κέντρου, έχει γίνει υπέρβαση των μέτρων πρόληψης και απαιτείται προετοιμασία και ετοιμότητα  για το χερότερο σενάριο.

Με δεδομένο ότι οι περιθαλπόμενοι του Κέντρου απαιτούν ιδιαίτερη  μεταχείριση λόγω των ιδιαιτεροτήτων σου, υπάρχει άμεση ανάγκη να δημιουργηθεί χώρος  νοσηλείας  για ενδεχόμενη ( το απευχόμαστε όλοι) έξαρση και διασπορά του κόβιτ μέσα στο Κέντρο.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμαστεί  χώρος σε περίπτωση που χρειαστεί.

Αυτός  ο χώρος υπάρχει και είναι ο δεύτερος όροφος του Κέντρου. Με μια ανακατάταξη μπορεί για λίγο διαστημα να γίνει και να λειτουργήσει.

Χρειάζεται άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων ( Διοίκησης και Υπουργείου).Λόγω της έκτακτης ανάγκης, πρέπει να διαμορφωθεί ο χώρος  άμεσα και να εξασφαλιστεί παρουσία γιατρού σε καθημερινή βάση για να παρακολουθεί εργαζόμενους και περιθαλπόμενους.Τουλάχιστον για το κρίσιμο διάστημα  οπως αυτό ορίζεται απο το επιστημονικό προσωπικό.

Από ότι διαβάζω στα δημοσιεύματα, τα πρώτα τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε εργαζόμενους και περιθαλπόμενους του κέντρου, εκτός των τριών θετικών,  ήταν αρνητικά. ΟΜΩΣ   πρέπει να γίνουν επάνέλεγχοι σε όλους ( 0 – 7 – 14 ). Δηλαδή πέραν του αρχικού δείγματος να παρθούν δείγματα σε επτά και δεκατέσσερις μέρες από όλους. Αυτό προυποθέτει. Να σφραγίσει το ίδρυμα και να εφαρμοστούν κατα γράμμα όλα τα  υγιειονομικά πρωτόκολλα από όλους.

Ειμαι σίγουρη ότι γίνονται ενέργειες από την Διοίκηση. Ελπίζω στη  σωστή κατεύθυνση.

Βόλτσιου Κατερίνα

(πρώην Πρόεδρος ΚΚΠΠΒΑ)